Hver måned legger Museumssenteret i Salhus ut en raritet, hentet fra private samlinger i Bergen, på sine nettsider. Vi i bt.no ønsker å bidra til folkeopplysningen ved å presentere rariteten på våre nettsider, og så kan du teste hvor glup du er.

Svaret ditt sender du til rarietet@salhus.net .

Rarieteten for september er en tenner for arbeid under vann. Dykkeren setter fyr på tenneren like over overflaten, får han går under vann.

Funksjon; Tenneren brenner med en blanding av hydrogen og oksygen, og har et eget elektrisk koblingspunkt ved tennerens håndtak.

Når håndtaket trykkes inn, gis en spenning "kortslutning", som gir gnist til HO blandingen. Når flammen er tent, taes tenneren med under vann.

Andre rariteter:

Rariteten for august var hentet fra Kystradiomuseumet.

Her kan du lese hva det var for noe.

Rariteten i juli var hentet fra dypet.

Her er svaret på hva rariteten for juli er for noe.

Dette var rariteten i juni.

Og her er svaret på hva rariteten i juni er.

Rariteten i mai var hentet fra fra Forening Norsk Kystradio Museum.

Se her om du vil vite hva svaret på hva rariteten fra mai er.

Dette var månedens raritet fra april

Og her er svaret på hva rariteten i april er.

Bergens tekniske og industrielle samlinger

I 2004 ble det opprettet en database for registrering av gjenstander fra samlinger som forteller om teknikk og industri i Bergen . Databasen vil gi en oversikt over hva som er tatt vare på og bidra til å sikre de historiske opplysningene.

I dag er gjenstander fra åtte samlinger registrert i databasen. Dette er samlinger som er forvaltet av privatpersoner, foreninger, organisasjoner, etater og bedrifter.

Etter hvert skal en kunne søke frem opplysninger om gjenstandene i en felles database.

Mer informasjon finner du om du går inn på Museumssenteret i Salhus.

TENNER: Rarieteten for september er en tenner for arbeid under vann. Dykkeren setter fyr på tenneren like over overflaten, får han går under vann.Funksjon; Tenneren brenner med en blanding av hydrogen og oksygen, og har et eget elektrisk koblingspunkt ved tennerens håndtak. Når håndtaket trykkes inn, gis en spenning "kortslutning", som gir gnist til HO blandingen. Når flammen er tent, taes tenneren med under vann.