Hver måned legger vi ut en raritet, hentet fra private samlinger i Bergen, på sine nettsider. Vi i bt.no ønsker å bidra til folkeopplysningen ved å presentere rariteten på våre nettsider, og så kan du teste hvor glup du er.

Månedens raritet er hentet fra en av Bergens tekniske og industrielle samlinger. Vet du hva tingen på bildet er?

Svaret ditt sender du til rarietet@salhus.net .

Raritet i desember : Dette er en stigelås eller en bergensk stigelås, som den også kalles. Patenten ble utviklet av Bergen brannvesen, i brannvesenets eget verksted ved hovedbrannstasjonen, og ble laget i perioden 1920 til 1980. Stigelåsen låser fast stigene på taket av brannbilene. Hentet fra Bergen Brannhistoriske Stiftelse.

Bergens tekniske og industrielle samlinger er samlinger som er forvaltet av privat personer, foreninger, organisasjoner, etater og bedrifter. De har en felles internettportal med database over gjenstander i sine samlinger. I løpet av året blir databasen åpnet slik at publikum kan søke i den.

De åtte tekniske og industrielle samlingene er:

Andre rariteter:

Rariteten for november

Rariteten for oktober

Rarieteten for september

Svaret er her

Rariteten for august var hentet fra Kystradiomuseumet.

Her kan du lese hva det var for noe.

Rariteten i juli var hentet fra dypet.

Her er svaret på hva rariteten for juli er for noe.

Dette var rariteten i juni.

Og her er svaret på hva rariteten i juni er.

Rariteten i mai var hentet fra fra Forening Norsk Kystradio Museum.

Se her om du vil vite hva svaret på hva rariteten fra mai er.

Dette var månedens raritet fra april

Og her er svaret på hva rariteten i april er.