Hver måned legger vi ut en raritet, hentet fra private samlinger i Bergen, på sine nettsider. Vi i bt.no ønsker å bidra til folkeopplysningen ved å presentere rariteten på våre nettsider, og så kan du teste hvor glup du er.

Månedens raritet er hentet fra Bergen Brannhistoriske Stiftelses samling. Men hva er det for noe?

Svaret ditt sender du til rarietet@salhus.net.

Rariteten for november var en mobil VHF-stasjon, en slags forløper til dagen mobiltelefoner.

Utviklet og produsert av Nera på 1970-tallet. Utstyret har 6 radiokanaler og var manuelt betjent på sentralen. Brukerne var private og også offentlige institusjoner, så som brannvesen etc.

VHF-stasjonen er hentet fra samlingen til Nera Museum.

Andre rariteter:

Rarieteten for september

Svaret er her

Rariteten for august var hentet fra Kystradiomuseumet.

Her kan du lese hva det var for noe.

Rariteten i juli var hentet fra dypet.

Her er svaret på hva rariteten for juli er for noe.

Dette var rariteten i juni.

Og her er svaret på hva rariteten i juni er.

Rariteten i mai var hentet fra fra Forening Norsk Kystradio Museum.

Se her om du vil vite hva svaret på hva rariteten fra mai er.

Dette var månedens raritet fra april

Og her er svaret på hva rariteten i april er.

Bergens tekniske og industrielle samlinger

I 2004 ble det opprettet en database for registrering av gjenstander fra samlinger som forteller om teknikk og industri i Bergen . Databasen vil gi en oversikt over hva som er tatt vare på og bidra til å sikre de historiske opplysningene.

I dag er gjenstander fra åtte samlinger registrert i databasen. Dette er samlinger som er forvaltet av privatpersoner, foreninger, organisasjoner, etater og bedrifter.

Etter hvert skal en kunne søke frem opplysninger om gjenstandene i en felles database.

Mer informasjon finner du om du går inn på Museumssenteret i Salhus.