Rariteten for april tilhører Norsk dykkehistorisk forening. Aner du hva det er?

Forslag på svar kan sendes: raritet@muho.no

Frekvens

Rariteten for mars er et frekvens meter eller en frekvens. Gjenstanden er hentet fra samlingen til Forening Norsk Kystradio Museum (NORKRAM). Instrumentet ble brukt til å kontrollere den nøyaktige frekvensen til et tilkoblet eller mottatt radiosignal.

Det mottatte radiosignalet ble sammenlignet med et radiosignal generert av en meget nøyaktig og stabil signalkilde innebygget i apparatet. Når forskjellen mellom det innkomne og det innebygde signalet er liten, vil dette resultere i en hørbar tone i en telefon eller høyttaler tilkoblet apparatet.

Ved å variere frekvensen på det innebygde signalet, vil den hørbare tonen forandre seg og tonen blir mørkere og mørkere etter hvert som frekvensene nærmer seg hverandre. Når den hørbare tonen forsvinner helt, er frekvensen på signalene lik.

En kan så avlese på apparatets skalaer radio frekvensen som mottas og hvor meget det har vært nødvendig å finjustere den innebygde frekvensen for at begge skal være like.

Rørtester

Rariteten for februar var en rørtester. Her er modellen Unilyzer. Dette instrumentet ble brukt for å teste radiorør. Man tok radiorøret ut av radioen, og satte det ned i en av apparatets sokler, som passet i dimensjon. Man kunne også avlese egenskaper ved det enkelte rør.

Håndholdt radarvarsler

Rariteten i januar var en håndholdt radarvarsler som ble brukt på Norske marinefartøyer, for å oppdage om det var fiendtlige radarsystemer i området.

Operatøren rettet apparatet mot horisonten, og sveipet sakte rundt til han eventuelt hørte radarlyden i hodetelefonene.

Generelt vil apparatet oppdage radarsignaler på nesten den dobbelte avstand av det som er den vanlige rekkevidden på radaren. Apparatet ble utviklet og produsert av Nera i Bergen rundt 1960-1970.

En raritet i måneden

Hver måned legger Museumssenteret i Hordaland ut en raritet, hentet fra private samlinger i Bergen, på sine nettsider.

Vi i bt.no ønsker å bidra til folkeopplysningen ved å presentere rariteten på våre nettsider, og så kan du teste hvor glup du er.

Bergens tekniske og industrielle samlinger

I 2004 ble det opprettet en database for registrering av gjenstander fra samlinger som forteller om teknikk og industri i Bergen. Databasen vil gi en oversikt over hva som er tatt vare på og bidra til å sikre de historiske opplysningene.

I dag er gjenstander fra åtte samlinger registrert i databasen. Dette er samlinger som er forvaltet av privatpersoner, foreninger, organisasjoner, etater og bedrifter.

Fra 22. januar 2009 vil det på www.teknikkbergen.no bli mulig å søke frem alle gjenstander som registreres i databasen fra:

  • Bergen Bedriftshistoriske Forening
  • Bergen Brannhistoriske Stiftelse (BBS)
  • Bergen Industrihistoriske Forening og Museum (BIF)
  • Elektroavdelingen ved Bergens Tekniske Museum
  • Forening Norsk Kystradio Museum
  • Nera Museum
  • Norsk Dykkehistorisk Forening
  • Tinnsoldatmaker

Flere rariteter finner du på Norsk Trikotasjemuseum sine sider på bt.no .

Tidligere rariteter kan sees Museumsnett

RARITET FRA DYPET: Denne saken kommer fra Dykkehistorisk forening, men hva er det?