• De finnes i alle byer.

I en fersk rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), sammenlignes rusmiljøet i byene Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes, Trondheim, Tromsø og Kristiansand.

Rapporten, som har fått navnet Narkotikabruk på gateplan i sju norske byer, er den første i sitt slag, og består av data samlet inn høsten 2013. Her kommer det blant annet fram at enkelte i de sju byenes rusmiljø tjener opptil 700.000 kroner i måneden på vinningskriminalitet.

Av de 1020 som har avgitt svar i undersøkelsen av miljøet, har 11 prosent svart at de har inntekt fra vinningskriminalitet. Tre prosent oppgir det som sin viktigste inntekt.

— De finnes overalt

Blant dem som oppga dette som inntektskilde, var den gjennomsnittlige inntekten i de sju byene 29.848 kroner. Men rapporten slår fast at det er stor variasjon i oppgitt inntekt både fra vinningskriminalitet og stoffsalg.

Noen av de spurte i undersøkelsene oppga kun en liten biinntekt på 800 kroner den siste måneden, mens enkelte oppga å ha hatt en «god» måned med en inntekt på mellom 375.000 og 700.000 kroner.

— Det er ikke sånn at Oslo skiller seg ut når det kommer til vinningskriminelle som henter ut store summer. Her er det ganske likt fordelt. De finnes i alle byer, forteller Linn Gjersing som sammen med Thomas Anton Sandøy har utarbeidet rapporten.

- En måned med flaks

Gjersing legger til at de som oppga store inntekter fra vinningskriminalitet, ofte hadde hatt det de beskrev som en «god» måned.

— De understreker ofte at dette er en engangssum, og en måned de har hatt flaks, sier hun.

Rapporten understreker at det er grunn til å anta at det for noen vil være en viss underrapportering av inntekt fra ulovlige inntektskilder. Samtidig er det sannsynlig at noen overestimerer hva de har tjent den siste måneden, slik at inntekten som oppgis kan være for høy. Det er derfor viktig at de angitte inntektene tolkes med forsiktighet, står det i rapporten.

— Enkelte vil ikke en gang oppgi inntekten, i frykt for at politiet skal få tak i informasjonen, forklarer Gjersing.

Stoffsalg var ifølge undersøkelsen den av de ulovlige inntektskildene flest benyttet for å finansiere stoffbruk. Omtrent 30 prosent av de 1020 som ble spurt oppga dette som inntektskilde. Gjennomsnittlig månedsinntekt fra disse var 28.797 kroner.

Stor endring i inntektskilder

Ti prosent av de 1020 spurte i undersøkelsen oppga arbeidsinntekt som inntektskilde for å finansiere stoffbruken.

Det store flertallet på 85 prosent oppga trygd og sosialhjelp som en av sine inntektskilder, og seksti prosent sa at dette var den viktigste.

— Det vi har sett på de siste ti årene i Oslo, er at det har vært en stor endring i inntektskilder. Nå er det mange flere som rapporterer lovlige inntektskilder, og det kan vi med ganske stor sikkerhet også gjelder for de andre byene, forklarer Gjersing.