Søndag skrev Bergens Tidende omen fisker som fanget en sei i nærheten av Fosnstraumbrua, like ved Austrheim i Nordhordaland.

Seien hadde forspist seg på fôr i pelletform, noe som vanligvis er forbeholdt oppdrettsfisk. Nærmeste oppdrettsanlegg er over fem kilometer unna, ved Jibbersholmane.

— Seien var sprengfull. Det så ut som det var like før den hadde spist seg i hjel,sier den anonyme fiskeren til bt.no.

Den pelletsôrede seien har skapt sterke reaksjoner blant folk, og saken har fått nesten 500kommentarer på Facebook.

- Fisken er trygg å spise

Christine Børnes, seniorrådgiver i Mattilsynet, sier det ikke er noen grunn til å bekymre seg om man får villfisk med magen full av pellets på kroken.

— Fisken er trygg å spise. Fôret som gis på oppdrettsanlegg i Norge er alltid laget på fabrikker som er godkjent av Mattilsynet, sier Børnes til Aftenposten.

Om fôret er laget for én art og spises av en annen – for eksempel om vill sei spiser fôr beregnet på oppdrettslaks – spiller ingen rolle.

— Det kan skape problemer for fisken, for eksempel ved at seien får større lever, men det er ikke noe problem for den som skal spise fisken, sier hun.

450 gram sei om dagen

En rapport fra Norsk institutt for ernærings-og sjømatforskning (NIFES) konkluderer med atdet er funnet rester av lusemiddel– såkalt teflubenzuron – også i villfisk og andre organismer i nærheten av oppdrettsanlegg.

Men selv med de høyeste verdiene av lusemiddelet som er funnet i denne undersøkelsen måtte en person spise omtrent 450 gram sei daglig for å komme over den anbefalte maksgrensen, i følge NIFES.

- Vanlig at sei flytter seg til oppdrettsanlegg

— Vi har gjort undersøkelser som viser at sei og andre arter ofte samler seg i nærheten av oppdrettsanlegg for å spise spillfôr, sier Terje Svåsand, forskningsgruppeleder for oppdrett ved Havforskningsinstituttet.

De gir ut en årlig risikovurdering for norsk fiskeoppdrett. Ifjorårets utgavee skriver de at spillfôret kan føre til at seien endrer vandringsmønster, uten at de helt vet hvilke konsekvenser dette kan ha.

— Vi har ikke oversikt over hvordan det påvirker resten av økosystemet, sier Svåsand til Aftenposten.

I rapporten henvises det også til en studie fra 2011, hvor forskerne fant at laksefôr fra oppdrettsanleggene utgjorde 71 prosent av dietten til sei som ble fanget i nærheten av anleggene. Pelletsfôr kan gjøre leveren til villsei større enn vanlig, da de ikke klarer å skille ut fettet fra fôret.

Det skrives også at det ikke er funnet store kvalitetsforskjeller på villsei og villtorsk med høyt pelletinnhold i magen, sammenlignet med villfiskene som får i seg mer naturlig fôr.

- Får ikke med seg mye medisin

Børnes i Mattilsynet peker på at det som ofte gjør folk bekymret er tanken på at fôret til oppdrettsfisk kan inneholde medisin.

— Det stemmer at medisin av og til gis gjennom fôret. I disse tilfellene er det bare ett måltid per dag som inneholder medisin. Fisken i oppdrettsanlegget gis en viss karantene før den kan spises, men det er ikke nødvendig med noen slik begrensning for villfanget fisk, sier seniorrådgiveren.

Hun viser til at de fleste fisk vandrer fra anlegg til anlegg og forflytter seg rundt slik at de ikke får i seg like mye medisin som oppdrettsfisken.

— Om fisken man spiser har fått i seg medisin er det uansett ikke farlig. Man spiser uansett ikke kilosvis hver dag.

Børnes viser til at det er lite bruk av antibiotika i norske oppdrettsanlegg i dag, og at slik medisin primært gis i anlegg på land. Medisinene som brukes er stort sett mot lakselus. Mattilsynet kjenner ikke til at det har vært brukt medisin i fôret i noe anlegg i nærheten av stedet i Hordaland der pellets-seien ble fisket.

- Og så var dette her én fisk, da

Det er uvanlig at stor sei beveger seg vekk fra området de har som matfat. Det er ikke lov å fiske nærmere enn100 meter fra oppdrettsanlegg.

Daglig leder for anlegget på Jibbersholmane, Erlend Haugarvol, vil ikke spekulere i om den stappmette seien er blitt tjuvfisket i nærheten av oppdrettsanlegget.

— Generelt sett kan jeg si at vi jevnlig har folk som tråler i nærheten av nettene våre, sier Erlend Haugarvoll, daglig leder i Skjærgårdsfisk, som driver oppdrettsanlegget på Jibbersholmane.

Han synes ellers ståheien rundt den stappmette seien er noe overdrevet.

— Og så var dette her én fisk da. Det var jo det, sier Haugarvoll.