— Rapporten fra de rettsoppnevnte psykiaterne kom i juli. Den slår fast at kvinnen var tilregnelig, altså ikke psykotisk, da hun ble undersøkt. Psykiaterne mener også at hun var tilregnelig da hun tente på brannene i april, sier politiadvokat Marita Dolores Leiva Mellingen.

Hun er påtaleansvarlig for brannstiftersaken. Kvinnen i 40-årene er siktet etter mordbrannparagrafen i straffeloven (paragraf 148), som straffes med fengsel fra 2 til 21 år.

Jeg ble vel litt skuffet og irritert over at det ble så lite som det ble

Mordbrannsiktet kvinne i BT-intervju

Mellingen forteller at psykiaterne både har observert kvinnen direkte og gått gjennom sykdomshistorikken hennes. Ut over hovedkonklusjonen vil hun vil ikke si noe om hva som står i rapporten.

  • LES OGSÅ: HER VAR BRANNENE Brannvesenet i Bergen slo storalarm om kvelden torsdag 11. april i år. Tre branner i Lille Øvregaten og Kong Oscars gate - midt i den brannsmitteutsatte trehusbebyggelsen i sentrum - truet med å utvikle seg til en bybrann.

Troppet opp med tennvæske

Kun minutter etter at den første av brannene hadde startet, meldte kvinnen seg for politiet ved Bergen sentrum politistasjon. Hun kom til politiet med restene av en flaske tennvæske i henda. Der påtok hun seg skylden for brannstiftingene og ble pågrepet på stedet.

Hvis det er noen sak der frasen «et rop om hjelp» passer, må det vel være her

John Christian Elden, kvinnens forsvarer

— Nå er psykiaterrapporten sendt til Den rettsmedisinske kommisjon for godkjenning. Før de godkjenner rapporten, kan vi ikke ta ut tiltale i saken, sier Mellingen.

En del etterforskning gjenstår i saken, blant annet pågår kriminaltekniske undersøkelser fortsatt. Mellingen regner med at etterforskningen vil være ferdig tidlig i høst. Da vil politiet sende saken over til statsadvokaten. Til slutt er det Riksadvokaten som avgjør om det skal tas ut tiltale.

Vurdert ulikt

Kort tid etter at kvinnen meldte seg til politiet, ble hun tatt med til legevakten i Bergen. Der ble hun vurdert som psykotisk - en tilstand der hun ville vært strafferettslig utilregnelig etter straffeloven. Som utilregnelig kan man ikke idømmes fengselsstraff. Alternativet er såkalt tvungent psykisk helsevern, ved en institusjon som Sandviken sykehus.

«TILREGNELIG»: Den mordbrannsiktede kvinnen stilte anonymt i et intervju med BT kun dager etter brannene. I intervjuet fortalte hun blant annet om fire år med drapstanker. I juli kom en psykiaterrapport som sier at kvinnen er tilregnelig - og dermed kan dømmes til fengsel. Arkivfoto: Odd Mehus
Odd Mehus (arkiv)

Etter legevaktbesøket ble kvinnen sendte til Sandviken sykehus. Der ga behandlende lege, dagen etter, en annen vurdering: Kvinnen var ikke psykotisk.I et intervju med BT fem dager etter brannene, sa kvinnen dette:

— Du tenner ikke på en brann for at den skal bli slukket på et minutt. Det er for å gjøre mest mulig skade. Og for at noen kanskje skal bli drept. Jeg ble vel litt skuffet og irritert over at det ble så lite som det ble.

I intervjuet fortalte hun om sine erfaringer med psykiatrien, om fire år med drapstanker - og at hun er diagnostisert med blant annet alvorlig depresjon og dyssosial personlighetsforstyrrelse.

— Jeg har sett en del psykotiske folk på Sandviken, og jeg kan ikke si at jeg ser helt forskjellen på oss. Bortsett fra at jeg ikke bryter ut i plutselige latterutbrudd, sa kvinnen i intervjuet.

«Rop om hjelp»

Kvinnens nyoppnevnte forsvarer, den høyprofilerte Oslo-advokaten John Christian Elden, har ennå ikke sett saksdokumentene i saken. Han ble oppnevnt som ny advokat for kvinnen før sommeren, omtrent samtidig som psykiaterrapporten kom.

Foreløpig vil han ikke si noe konkret om tilregnelighetsspørsmålet knyttet til sin klient. Men i en sms skriver Elden dette:

— Hvis det er noen sak der frasen «et rop om hjelp» passer, må det vel være her.

Millionskader - venter erstatningskrav

I tillegg til siktelsen for mordbrann, er kvinnen også mistenkt for noen mindre alvorlige branntilløp på Sotra tidligere samme uken.

— Før vi sender saken til statsadvokaten, må vi også vurdere det hun har gjort opp mot andre bestemmelser i straffeloven. Og opp mot kulturminneloven, sier politiadvokaten.

I straffeloven vil politijuristen blant annet vurdere om paragraf 152b kan være aktuell. Den bestemmelsen kan gi inntil seks års fengsel for å skade kulturminner.

St. Jørgen kirke, fra tidlig 1700-tall og fredet siden 1920-tallet, fikk store skader brannkvelden. Alene i den totalskadde leiegården i Lille Øvregaten 20 C, som kvinnen har innrømmet å ha tent fyr på, har huseier anslått skader for 10-13 millioner kroner. Bergen skolemuseum, også det i Lille Øvregaten, ble påtent - men fikk kun mindre vannskader og noe røykskader.

- Risikerer den siktede kvinnen også erstatningskrav?

— Jeg har ikke oversikt over erstatningskrav fra de fornærmede i saken. Men det er naturlig at slike krav vil komme.

- Hvilken straff risikerer hun om hun blir tiltalt og dømt?

— Det kommer an på den endelige siktelsen. Men det kan helt klart være grunnlag for en lengre, ubetinget fengselsstraff.