3. juni 2014: Klokken er 21.15 og Hardang går på Nygårdshøyden forbi Universitetsbiblioteket i Bergen. Han har gjennomført en visning med 50 interessenter. På vei hjemover snakker han med en av dem. Fra siden kommer en mann og tar tak i telefonen hans.

— Det kom veldig overraskende på. Jeg var nemlig ikke oppmerksom på ham fordi jeg snakket i telefonen. Da han ville ta den, holdt jeg igjen. Så slo han meg i ansiktet med knyttet neve, tok telefonen og gikk rolig videre, sier Hardang.

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.
ODD E. NERBØ (ARKIV)

Han var omtåket, blødde kraftig, men forsto at raneren neppe var frisk. Han tok ikke opp kampen, og fikk hjelp av andre på stedet. Så ble han svært stresset.

— Like før dette skjedde, hadde jeg sendt ut tekstmeldinger til en rekke boliginteressenter som hadde vært på visningen samme kveld. Jeg skrev at de bare måtte ringe meg. Og der sto jeg, uten telefon, forteller han.

Synes synd på mannen

Eiendomsmegleren forteller at han gikk tilbake til kontoret i Bergen sentrum.

— Det er store verdier på spill, og vi er nødt til å være tilgjengelige når folk skal kjøpe bolig. Derfor er det svært kritisk hvis telefonen forsvinner. Jeg informerte samtlige om hvordan de kunne komme i kontakt med meg hvis de hadde spørsmål, forteller Hardang.

Han skryter av hjelpen han fikk av politiet. De pågrep mannen dagen etter og fant telefonen. Mest av alt synes Hardang synd på overfallsmannen.

— Jeg har ikke hatt plager i ettertid, og det er åpenbart at ransmannen ikke hadde det godt. Jeg håper han får hjelp. Overfallet har også fått meg til å reflektere over at man skal være svært glad for at man er frisk. Det er ikke selvsagt, sier eiendomsmegleren.

- Et under

Nå er en 23 år gammel mann dømt til tvungent psykisk helsevern for ranet av Hardang og en mann på Fantoft. Han er også dømt for fem andre tilfeller av vold mot andre menn fra 2012 til i sommer.

Ransofferet på Fantoft ble slått bevisstløs og fratatt datamaskinen. Han brakk nesen, fikk blodansamling i hjernen og måtte til sykehus. Flere av voldshandlingene var helt uprovosert. Mannen var også underlagt tvungent psykisk helsevern da han begikk handlingene, men han var ikke innlagt på institusjon, ifølge dommen.

— Det er viktig å ha et system som fanger opp personer som lider av farlig utslag av sykdom, sier førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.

«Slik retten ser det, må det nærmest beskrives som et under at ikke en eller flere av handlingene har medført alvorlige skader for de fornærmede enn hva som er tilfellet her», heter det i dommen.

En rekke krav skal innfris før man kan idømmes tvungent psykisk helsevern. Isolert er neppe de to ranene og fem voldshandlingene alvorlige nok.

— Men i denne saken hadde vi flere tilfeller av voldsbruk, poengterer Stolt-Nielsen.

Anker dommen

Sakkyndige fastslår at 23-åringen er schizofren og har et rusproblem.

Retten mener det er fare for at han skal begå nye forbrytelser og mener samfunnet bør vernes mot 23-åringen.

Behandlingen han har fått har ikke «vært tilstrekkelig til å avholde tiltalte fra ny rusing med forverring av hans psykiske tilstand og med nye voldstilfeller til følge», heter det i dommen.

— Jeg har gjennomgått dommen med min klient, og han har bestemt seg for å anke. Han ønsker behandling, men ikke ved dom på tvungen psykisk helsevern, sier forsvarer Laila Kjærevik.