Nå er mannen dømt til fengsel i ett år etter at han fikk sinn tolvte dom denne uken. Fredag 6. juni gikk han inn i Bunnpris-butikken i Ulvedalen. Mannen hadde med seg kniv og rettet den mot en kvinne bak kassen.

«Gi meg pengene», sa han.

Kvinnen rygget unna, og 30-åringen tok da 3000 kroner fra kassen.

Seks ran og to ransforsøk

I dommen går det frem at mannen er dømt for ett grovt ran i 2006. Sammen med en annen mann gikk han inn på Arna bowling en sen junikveld. To kvinner ble bundet og ranet for omsetningen.

De ble låst inne på do og satt der i tom timer før politiet kom. Fem år senere, i 2011, ble han dømt for fire simple ran og to ransforsøk, og nå har han altså blitt dømt på ny. Det er åttende gang ran er tema.

— Det er en alvorlig sak, og dommen er i tråd med vår påstand. Retten har konkludert med at dette er et ordinært ran, og ikke et ran i nedre sjikt, sier politiadvokat Duc Van Nguyen.

Hettegenser

Ranet beskrives ikke som profesjonelt planlagt eller gjennomført, men det fremstår heller ikke som en impulsiv handling.

Han hadde bestemt seg for å begå et ran og tok på seg en spesiell hettegenser. Han hadde også med en kniv og en pose som han skulle oppbevare pengene i.

Fikk rabatt

«Ranet i denne saken er begått mindre enn to måneder etter utIøpet av prøvetiden for løslatelse etter siste soning. Dette tillegges vekt i straffskjerpende retning.

Både av allmenn- og individualpreventive grunner er det i denne saken behov for en streng reaksjon i form av en lengre ubetinget fengselsstraff», heter det i dommen fra Bergen tingrett.

— Utgangspunktet vårt var en fengselsstraff på 1 år og 4 måneder. Han tilsto og fikk strafferabatt i tråd med vår påstand, sier Duc Van Nguyen.