— Mangel på folkeskikk, bemerkelsesverdig, veldig skuffende, sier fagforeningsleder for ýLederne" ved Odda Smelteverk, Arne Opheim, til Hardanger Folkeblad.

Kjøpte kake selv

Opheim hadde derfor ventet at ledelsen ville ta runden rundt på avdelingene og takke «gutta på gulvet» for mange og slitsomme år og et spesielt turbulent siste halvår. Det at ledelsen uteble og verken viste tegn til takknemlighet, eller tok seg tid til ansatte med over 30 års fartstid, ble det store samtaleemnet blant de oppsagte.

Når arbeiderne etter hvert skjønte at ledelsen ikke ville komme, kjøpte de kake for egen regning og fant trøst i det som alltid har vært kjennetegnet for gutta på gulvet - det unike samholdet, melder Hardanger Folkeblad.

Beklager, sier direktøren

Administrerende direktør Odd Samstad sier til HF at han i det siste har vært mer opptatt av fremtiden, enn noe avslutning for de oppsagte. Han sier det fra ledelsens side ikke var lagt opp til noe spesielt ved avslutningen.

At et vaktselskap kontrollerte de ansatte for å lete etter tyvegods på deres siste arbeidsdag, beklager Samstad.

— Vi i ledelsen ville gjort dette annerledes, dersom de hadde fått sjansen på ny, forteller han.

Fant ikke en kakesmule

Både biler og enkelte vesker til arbeiderne ble kontrollert. Det var også i samsvar med den spesialinstruksen vaktselskapet hadde fått av ledelsen på Smelteverket. Men fant de noe tyvegods?

— Nei, ingenting ble tatt i kontrollen, forteller Frode Rønhovde i Hardanger vakt og verdisikring til bt.no

TRIST SORTI: Det ble en trist avskjed for de oppsagte ved Odda Smelteverk. I stedet for å gi arbeiderne kake etter mange års slit for Smelteverket, ble de ansatte møtt av et vaktselskap på jakt etter tyvegods, i porten ut fra sin siste arbeidsdag. (Arkivfoto)
Foto: Dan-Erik Aggvin