Like over klokken 10.00 25. november i fjor gikk den da 18 år gamle skoleeleven inn i Spilde Dagligvarer på Møhlenpris. Han trakk frem kniven mot en av de ansatte og sa: «Gi meg alle pengene.»

Kassen var imidlertid ranssikret og kunne ikke åpnes. Da sa mannen: «Gi meg all tobakken».

Han forlot butikken med 12-13 pakker Tidemann Rød og Petterøes 3 og satte kursen mot Nygårdsparken.

Der ble han tatt av politiet et kvarter etter ranet. Da hadde han en brukerdose heroin på seg. Han ble dermed siktet for brudd på narkotikabestemmelsen. Påtalemyndigheten la ned påstand om fengselsstraff på ett år, men Bergen tingrett reagerer mildere og dømmer ham til samfunnsstraff.

Positiv utvikling

I dommen heter det at retten «viser blant annet til at ranet ikke er å anse som grovt, og at siktede ikke direkte truet den ansatte med kniven, men mer viste den frem, slik også den ansatte har forklart til politiet.

Han fikk også med seg beskjedne verdier. Videre viser retten til siktedes forklaring om den vanskelige situasjon han var i da ranet ble begått.»

Dommeren skriver også at den unge mannen skal «begynne på skole til høsten. Han har forklart at han ikke har hatt kontakt med politiet etter ranet.

Etter rettens oppfatning vil en fengselsstraff kunne være ødeleggende for den positive utvikling siktede er inne i.»