En rekke kriminelle og skremmende hendelser har gjort at mange av de faste kirkegjengerne i Korskirken er redde for å gå i kirken etter at den er blitt en såkalt åpen kirke.

  • En ufør mann ute av stand til å forsvare seg ble ranet på toalettet.
  • En kvinne ble frastjålet en stor pengesum fra vesken sin som sto ubevoktet noen minutter i kafeteriaen i kirken.
  • Tre eldre kvinner ble i løpet av en og samme dag frastjålet veskene sine i kirken.
  • Det har hendt at kollekten blir stjålet.

Tør ikke stå frem

Dette er noen av de hendelsene som i den senere tid har skremt folk — særlig eldre kvinner - fra å oppsøke Korskirken.

Bergens Tidende har flere kilder som forteller om disse episodene som har skremt opp mange kirkegjengere. Kildene tør ikke å stå åpent frem av frykt for represalier fra rusmisbrukerne.

— Her har vært mange skremmende episoder i tillegg til ranet og tyveriene. Rusmisbrukere skriker og skråler, banner og griseprater inne i kirkebygget. Vi orker ikke å høre på dette og trekker oss ut, sier et medlem av menigheten til Bergens Tidende.

— Misbrukere som er så ruset av alkohol eller narkotika at de ikke kan se klart, forstyrrer oss vanlige kirkegjengere. Men personalet i kirken lar det bare skje. Vi oppegående må trekke oss ut. Det hender politiet må tilkalles for å fjerne noen av rusmisbrukerne inne i kirken. Dette skjer i en kirke vi har vært glade i, men som er helt forandret i løpet av de siste årene.

- Akseptert av personalet

— Mange av oss som har vært glade i å gå i denne kirken, er redde og føler oss skjøvet ut av rusmisbrukerne med personalets stilltiende aksept. Ledelsen for menigheten ber oss om at slike episoder blir dysset ned. Hvorfor, sier kirkegjengeren til Bergens Tidende.

— Hva mener du personalet kan gjøre?

— De bør vise ut folk som er åpenbart ruset. Personer som har opptrådt på en uakseptabel måte må få karantene av en viss lengde. Da vil de kanskje forstå at det er grenser for hvilken oppførsel de kan tillate seg overfor oss vanlig kirkegjengere. Jeg opplever at det i dag ikke finnes grenser for hva rusmisbrukerne kan tillate seg innenfor kirkens vegger eller i området rundt. Ledelsen bør foreta en holdningsendring, sier BTs kilde.

Politiet bekrefter

Informasjonssjef Trygve Hillestad ved Bergen Politidistrikt bekrefter overfor BT at to såkalte gamle kjente av politiet er mistenkt og under etterforskning for å ha ranet den uføre mannen på toalettet i Korskirken. Han bekrefter og at politiet ved noen anledninger er blitt tilkalt for å hente ut berusede personer fra denne kirken.

— Vi skjønner at folk ønsker ro og fred inne i kirken. Om vi skal kalle det for et stort eller lite problem at berusede personer skremmer folk inne i kirken, er et definisjonsspørsmål. Folk flest føler nok dette mer problematisk enn vi i politiet gjør, sier Hillestad.

Området Korskirken-Korskirkealmenning har i mange år vært belastet med rusmisbrukere. Hillestad har inntrykk av at problemet med disse personene er blitt større etter at Korskirken har åpnet sine dører for dem.

— Men de er jo velkommen i den åpne kirken, sier Hillestad.

FJERNET: Misbrukere er blitt fjernet fra kirken med makt av politiet. Personen på bildet har ingen tilknytning til de konkrete episodene som er omtalt i denne reportasjen.
Foto: Rune Sævig