Det er litt av et dobbeltliv påtalemyndigheten mener 52-åringen lever. På skolen fremstår mannen som en populær lærer og en tillitsmann. I en fersk tiltalte stemples han som en forfyllet voldsmann.

De siste ukene har mannen sittet i varetekt, siktet for vold mot en tidligere samboer og for å ha brutt besøksforbudet.

BA skriver i dag at mannen ironisk nok har ansvaret for et antimobbeprogram på skolen der han jobber. Nå har skolen hyret inn vikar.

«Det er grunn til å tyro at tiltalte i beruset tilstand har vesentlige problemer med å unnlate å gjennomføre straffbare handlinger overfor kvinner han har hatt et tidligere forhold til,» heter det i tingrettens begrunnelse for å holde mannen i varetekt.

Læreren, med ansvar for flere klasser ved ungdomsskolen sin, har flere forhold på rullebladet. I 2002 ble han dømt for ran av et postkontor.