Roy Hilmar Svendsen

Klokken passerer 10.00 og retten går i flokk til drapsstedet på plan F i Citypark i Markeveien. En mann holder seg litt ved siden av de andre, men er engasjert og følger nøye med.

«Alle» tar feil

Trond Ramsland gjør sine egne vurderinger og undersøkelser. Han har ikke tiltro til det politiet har foretatt seg.

n Ifølge Ramsland har krimteknikerne gjort gale beregninger av kuleretninger. Funn som er gjort på åstedet er enten plantet eller manipulert.

n Rettsmedisinerne som obduserte den avdøde, har kommet til gale konklusjoner, eller så mangler de kompetanse.

n Vitner som har sett Ramsland kjøre inn eller ut av parkeringshuset har gjort gale observasjoner, eller mangler troverdighet.

Iført håndjern tviholder marineoffiseren på en grønn dokumentperm. Den inneholder hans beregninger og «beviser».

Studerer nøye

Ramsland vandrer tre ganger frem og tilbake i en halvsirkel rundt dukken, som fremstiller hans tidligere eks-kone, slik hun ble funnet. Han studerer dukkens posisjon nøye, og kaster stadige blikk lenger bak i parkeringshuset, mot stedet der en av patronhylsene ble funnet. Ved siden av dukken er det markert hvor dokumenter, bilder av barna og andre private eiendeler ble funnet. Ramsland ser på offerets bil, går helt bort til den og snur seg mot retten:

— At hun skulle klare å holde på alle de gjenstandene etter å ha blitt truffet av to til fire skudd, anser jeg som lite sannsynlig, sier han klart og tydelig.

— Jeg anmoder derfor om at Kripos fremlegger for retten dokumentasjon på hvor mye et menneske er i stand til å bevege seg fra for eksempel et sete eller en sofa etter å ha blitt truffet av dødelige skudd, sier han.

Studerer bilder

Tilbake i rettssal 4b skal rettsmedisinerne presentere sine konklusjoner. På overhead vises obduksjonsbilder og bilder av offeret slik hun ble funnet. Professor i rettsmedisin, Inge Morild, forteller om de fire skuddene som hver for seg var dødelige. At de to første skuddene ble avfyrt mens Ingse satt i bilen, og at de to neste traff henne idet hun prøvde å flykte fra drapsmannen.

Ramsland følger nøye med. Til slutt får han ordet.

— Det er jo fryktelige bilder dette, men gå tilbake. Ikke det bildet, det forrige, instruerer han med tydelig stemme.

Han vil imøtegå professor Morilds konklusjoner. For Ramsland er det umulig å skjønne at offeret kan ha beveget seg etter de to første skuddene.

— Har du empirisk grunnlag for dine konklusjoner, eller er det synsing? spør Ramsland.

Tingrettsdommer Torkildsen hever hodet og ser undrende mot tiltalte. Morild kommer dommeren i forkjøpet.

— Skal tiltalte spørre eller bemerke? sier Morild litt irritert.

— Nei, jeg har vært tålmodig lenge nå, svarer Torkildsen.

— Hva er det du vil si Ramsland? At den som har skutt har dradd henne bort?

— Det vil jeg ikke mene noe om, men ...

— Nei, det vet vel kanskje bare den som har gjort det, svarer Torkildsen strengt, med tydelig adresse.

Med et par unntak har de rundt 20 vitnene som så langt har forklart seg, blitt imøtegått av Ramsland med til dels detaljert utspørring.

— Du var nylig operert. Gikk du på beroligende medikamenter? spurte Ramsland et vitne som hadde sett ham komme ut av parkeringshuset. Et «farlig» vitne mot Ramsland med andre ord.

— Nei, nå får det være nok. Vi spør ikke vitner om deres medikamentbruk. Du kan kommentere vitners uttalelser, ikke drive med slike utspørringer, brøt dommer Torkildsen inn.

I dag er det blant annet offerets foreldre som skal forklare seg.

<b>PÅ AVSTAND: </b>Iført håndjern holder Trond Ramsland (til venstre, delvis skjult) avstand til retten, men følger nøye med på kriminaltekniker Reidar Langkjærs forklaring. Ramsland mener at bevis mot ham er plantet og at både politiet og rettsmedisinerne har trukket gale konklusjoner. <p/> MARITA AAREKOL (foto)