Ramsland ble dømt til å betale sønnene henholdsvis 99.000 og 155.000 for tap av forsørger. Uten rabattene ville beløpene blitt langt høyere.

Ramsland fikk 100.000 kroner i rabatt i erstatning til hver av sønnene, fordi Ingse Rønnestad hadde livsforsikring. I tillegg fikk han fratrekk for 40.000 kroner per år i barnepensjon for hver av guttene.

Årsaken er at forsikringspenger som skulle komme Ingse Rønnestad og sønnene til gode, i realiteten tilfaller den drapsdømte.

Jan Arild Ellingsen, justispolitisk talsmann for Frp, var ved en tilfeldighet på besøk i tinghuset i går. Han fikk med seg domsavsigelsen, og reagerte spontant på rabatten som blir Ramsland til del.

— Også dommeren la vekt på at det var urimelig. Jeg var ikke klar over at loven var slik. Jeg synes det er urimelig at en tiltalt skal tjene på offerets private forsikringsordninger. Derfor vil jeg se nærmere på lovverket, sier Ellingsen.

Også dommeren påpekte paradokset, men pekte på at retten må forholde seg til lovverket.

«Retten er oppmerksom på at beløpene som fremkommer er påfallende lave. En vesentlig årsak til dette er at tiltalte, til tross for at han har begått drap av hovedforsørgeren, nyter godt av at hun var i en stilling som utløste kollektiv pensjonsforsikring», heter det.

Bistandsadvokat Helge Hansen kaller avgjørelsen «støtende», og vil gjøre alt han kan for å få den omgjort.

— Jeg håpet i det lengste at Ramsland ikke ville påberope seg rabatt, men at han ville innrømme guttene full erstatning. Men det var visst for mye å håpe på. Jeg vil lete i lovens forarbeider og se nærmere på om jeg kan komme rundt dette før ankesaken.