DAG IDAR TRYGGESTAD

— Ramsland ønsker ikke å være til stede under domsavsigelsen. Det er hans fulle rett å ikke møte, sier forsvarer, advokat Kaj Wigum til BT.

Ramsland er funnet skyldig i overlagt drap på sin eks-kone, Ingse Rønnestad. Sånn sett er det ikke særlig spenning knyttet til domsutfallet.

Enten vil han får 20 eller 21 års fengsel, eller så gir lagmannsretten han forvaring for samme tidsrom. Det siste er trolig mindre sannsynlig, ettersom statsadvokaten ikke påstod det, men nøyde seg med å be retten ta stilling til spørsmålet.

Ramsland har fra første dag, og ettertrykkelig i retten, bedyret sin uskyld. Han har ikke tillit til den rett som har dømt ham. Det kan kanskje forklare hvorfor han ikke vil være til stede på dommens dag.

Det er ventet at Ramsland likevel vil anke dommen. At han ikke fikk lov til å forsvare seg selv, og deretter fikk en advokat mot sitt eget ønske, er noe Ramsland vil hevde er saksbehandlingsfeil.

Domsavsigelsen følger du på bt.no fra klokken 12.

MØTER IKKE: Trond Ramsland møter ikke i retten i dag når dommen leses opp.
JON TUFTO