— Som en av de faste forsvarerne i lagmannsretten er jeg oppnevnt som Trond Ramslands forsvarer. Dermed er jeg også pålagt å møte i retten, sier Wigum til bt.no.

Wigum vil ikke si mer om hans nye rolle, eller hvorvidt saken vil gå som normalt fra neste mandag av.

— Jeg møter i retten som hans forsvarer. Det er alt jeg vil si nå, sier Wigum.

Forrige uke varslet Trond Ramsland at han ikke lenger ønsket å ha noen forsvarer, og at han ville være sin egen advokat. Dermed ba advokat Harald Stabell om å bli fritatt fra forsvarervervet.

Det fritaket har han nå altså fått.

Situasjonen retten og aktørene nå er kommet i, er svært spesiell. Det er bare ni dager til ankesaken skal starte. Det er kort tid for en advokat som skal sette seg inn i en relativt omfattende saksmengde.

Lagmannsretten mener likevel at saken skal gå som normalt.

— Jeg ser ingen grunn til at saken ikke skal gå som planlagt. Ny forsvarer er på plass og han har nå tilstrekkelig tid til å sette seg inn i saken, sier sakens admi-nistrator, lagdommer Jon Atle Njøsen, i Gulating lagmannsrett.

NY FORSVARER: Advokat Kaj Wigum er i dag oppnevnt som drapstiltalte Trond Ramslands nye forsvarer.