— De har ikke funnet noen prinsipielle grunner til å behandle saken på nytt, sier bistandsadvokat Helge Hansen. I går fikk han brevet med den korte begrunnelsen fra Høyesterett og kontaktet straks familien til den drepte Ingse Rønnestad.

— Avgjørelsen var ikke uventet. Men vi er selvfølgelig fornøyd med alt vi kan legge bak oss, sier Hansen som representerer både foredrene og sønnene til den drepte kvinnen.

Trond Ramsland ble i Bergen tingrett dømt til å betale vel 850.000 kroner i erstatning og oppreising til sine to barn. Han må også betale 120.000 kroner til hver av foreldrene til sin eks-kone og saksomkostninger til staten. Pengene er allerede utbetalt gjennom den statligevoldsoffererstningen.

Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste tidligere i vår Trond Ramslands anke av dommen på 20 års fengsel for drapet på eks-konen i Bergen i fjor. Ramsland har imidlertid ikke gitt opp kampen for foreldreretten til sønnene. Denne saken skal behandles i august.