• For dårlig til å etterforske økonomisk kriminalitet. Svakt samarbeid mellom distriktene ved etterforskning av menneskehandel og omreisende røverbander.

Dette er vurderingen som politimester Ragnar Auglend og leder for politiadvokatene i Hordaland, Gunnar Fløystad, peker på i sin rapport til politidirektoratet. Før jul ba direktoratet om en beskrivelse av Hordaland politidistrikts utfordringer og tiltak mot den distriktsovergripende kriminaliteten.

De to sjefene har gått gjennom flere saksfelt og er ganske skarpe i kantene i sin vurdering av flere sentrale krimområder.

Svake uten Økokrim

— Selv om Hordaland politidistrikt er landets nest største, har vi over tid sett at vi bare i liten vesentlig grad evner å forfølge komplekse økonomiske straffesaker, spesielt når vesentlige deler av etterforskningen må skje i utlandet, skriver de to politisjefene.

Selv om Økokrim skal bistå i sakene som er for vanskelige, viser det seg at de må si nei til flere av sakene.

  • For mange saker synes å være i den kategorien Økokrim må si nei til, og som politidistriktene verken kompetansemessig eller ressursmessig, har mulighet til å forfølge på en tilfredsstillende måte, står det i brevet.

Politiet i Bergen har også store problemer med å rekruttere nok folk til økonomiavdelingen.

Politiet kommer til kort

Når det gjelder menneskehandel blir det beskrevet som et økende utfordring for distriktet. Politiet har hatt flere slike saker de siste tre årene. Også her svikter det.

  • Det viser seg at politiet ofte kommer til kort, blant annet fordi det krever for mye å gjennomgå etterforskning utenfor landegrensene, selv om det er grunnlag for dette på bakgrunn av den informasjonen som finnes i sakene, skriver Fløystad.

Et konkret eksempel på dette er en sak politiadvokat Rudolf Christoffersen nylig har levert fra seg til statsadvokaten, der fire menn er foreslått tiltalt for å ha utnyttet en 17 år gammel jente til sex-salg. Politiet kunne etterforsket videre, men hadde ikke nok penger til å gjøre det.

  • Jeg uttalte dette i et fengslingsmøte. Det ble plukket opp av media og saken havnet til slutt i spørretimen på Stortinget, sier Christoffersen.

Bakmenn glipper

Også innenfor narkosaker er ressurssituasjonen direkte årsak til at politiet ikke får gjort alt de burde og kunne ha gjort.

  • Selv om vi i noen grad etterforsker mot bakmenn, må dette i mange sammenhenger utstå av ressurshensyn, skriver politisjefene.

Når det gjelder omreisende tyvebander peker politimesteren på problemet med at enkelte politidistrikt virker mest interessert i å finne ut hvilket politidistrikt bandene først gjorde kriminalitet i og sende hele sakskomplekset til dem.

  • At viktige etterforskningsskritt unnlates etter utsettes fordi pågripende distrikt ikke tar ansvar, men heller leter etter eldste sak, kan i verste fall ødelegge muligheten til en god etterforskningsstart, heter det i brevet.
  • Her har distriktene blitt bedre, men det tar tid å få samarbeidet til å sette seg, sier Auglend til BT.