Overlege Kjell Vikenes ved Haukeland Universitetssykehus er sterkt bekymret. Han er hovedtillitsvalgt for overlegene i Helse Bergen og har fått mange alarmerende tilbakemeldinger i løpet av den siste uken.

Dataormen «Downadup» har herjet i alle sykehusene i Helse Vest, og ennå har man ikke fått bukt med problemet.

Mangler bilder

— De alvorligste konsekvensene er at svært mange leger ikke er i stand til å bruke det uunnværlige dataverktøyet som gir svar på bildediagnostikk og laboratorieprøver. Når dette materialet ikke foreligger, kan heller ikke behandling igangsettes. Det er alvorlig, sier Vikenes.

  • Jeg har så langt ikke fått melding om at dette har gått direkte på pasientsikkerheten løs, men vi er svært bekymret og føler oss ikke trygge.

- Helt uakseptabelt

  • Det er helt uakseptabelt at en så stor organisasjon skal være så sårbar. Det forteller meg at vi er veldig uforberedt på et virusangrep av slike dimensjoner, sier Vikenes.

Foreløpig har ikke det elektroniske verktøyet som håndterer journaler blitt rammet av viruset. Journaler og annen pasientinformasjon er intakt og kan brukes på vanlig måte.

  • Men vi føler oss ikke hundre prosent trygge på at det ikke kan skje noe på dette feltet også. I så fall vil det være en alvorlig trussel mot pasientbehandlingen, sier han.

Over på papir

Legene blir oppfordret til å gå over til gammeldags papirjournal hvis datasystemet for journaler skulle bli slått ut.

  • Hos oss er det et lite aktuelt alternativ siden nærmest alt vi gjør nå er elektronisk lagret, sier Kjell Vikenes.

Han jobber på Hjerteavdelingen, men det samme gjelder ved alle andre avdelinger på sykehuset.

Verste hittil

  • Vi synes situasjonen er uoversiktlig og utrygg. Jeg skjønner godt at både leger og pasienter føler seg urolige. I etterkant av dette forventer jeg at Helse Vest IKT nå tar grundig tak i problemet slik at nye og kanskje til og med farligere virus kan håndteres langt raskere og mer effektivt ved eventuelle fremtidige nye angrep. Det må ikke herske noen tvil om at vi kan ivareta full pasientsikkerhet når slike angrep kommer, sier Vikenes.

Han har aldri tidligere opplevd et virusangrep av tilsvarende dimensjoner i sin tid på Haukeland, og trodde ikke at noe slikt kunne skje.

Svekket infoflyt

  • Da vi ble klar over problemene tirsdag morgen, trodde vi det skulle kunne ordne seg i løpet av dagen. At det har tatt nesten en uke, og at man ennå ikke ser ut til å ha kontroll over situasjonen, er noe bortimot en skandale, mener Vikenes. Han er også urolig for informasjonsflyten i sykehuset. Den interne kommunikasjonen via Intranett, som de fleste er svært avhengige av, har vært ustabil den siste uken. Noen kommer inn, andre ikke. Og internett er helt stengt.
  • Det betyr dårligere og tregere informasjon innad i sykehussystemet, noe som kan være alvorlig nok i seg selv, for eksempel i forhold til katastrofeberedskapen, mener Vikenes.

Hva mener du om det store problemene med dataviruset i Helse Vest?

Bj?rn Erik Larsen
Bjørn Erik Larsen