Fastleger får ikke betalt for arbeidet de gjør med innsatte. Refusjonsordning ville gjort tilbakeføring av psykisk syke rusmisbrukere mindre risikofull, mener fengselslege Olav Ervik i Bergen fengsel.

— Helsetjenesten i fengselet burde kunne planlegge utskrivingen fra fengselet med den innsattes fastlege. Det er et kjempeproblem at fastlegen ikke får refundert for arbeidet med innsatte, sier Ervik. Han forstår godt at 25-åringens foreldre mener at ingen fanger opp sønnen når han er ferdigsonet, men understreker at han uttaler seg generelt, og ikke spesielt om sønnen deres.

— Særlig for dem som kunne fungert bra ute med medisiner er dette et problem. Vi har tatt det opp flere ganger, men ingenting skjer uten at media setter søkelys på det. En del går selv til politiet og ber om å bli fengslet før de gjør skade på seg selv eller andre, sier Ervik.

— Det triste er at det er i fengselet disse ungdommene fungerer, ikke ute. Slik skal det ikke være. Riktignok ruser mange seg også i fengselet, men det er mindre rus og mer struktur på dagene der. Når de kommer ut, mangler den strukturen. Da ruser de seg.

— Rus, og spesielt blandingsrus, er mye vanligere enn vi hittil har trodd. For enkelte lovbrudd har nærmere 90 prosent av dem som fengsles, rusproblemer. Vi avruser like mange som Bergensklinikkene hvert år. Rus virker på cellene som kontrollerer aggresjon. Uten rus hadde vi ikke hatt soningskøer, sier Ervik.

I 2006 oppfordret han fastlegene i bergensområdet om å dempe utskrivingen av beroligende medisiner til rusmisbrukere, fordi blandingsmisbruk gjør brukerne mer uforutsigbare.

— Ett milligram Rohypnol gir hukommelsestap hos 65 prosent av dem som tar det. Innsatte har fortalt meg at de bruker 40 milligram. Jeg tror dem når de da sier at de ikke husker det de har gjort.