TOR LEIF PEDERSEN

Pleie— og omsorgsavdelingen i Åsane bydel må redusere utgiftene neste år. Administrasjonen for avdelingen har lagt frem et forslag til budsjett for 2005 som er 13,7 millioner kroner lavere enn i år. Det betyr at det må kuttes 20 årsverk i den åpne omsorgen i Åsane.

Inne i dette forslaget ligger det en reduksjon i bemanningen med en stilling på Steinestø Bofellesskap. Bemanningsreduksjonen kan høres beskjeden ut, men pårørende til beboerne og de ansatte ved institusjonen mener dette vil få store konsekvenser for beboerne og de ansatte ved institusjonen.

Pårørende godtar ikke

— Vi pårørende kan ikke akseptere dette forslaget. Hvis det går gjennom, vil det bare være to på vakt på ettermiddags- og kveldstid mot tre i dag. Det blir dramatisk for de åtte beboerne og for de ansatte, sier mor til en av beboerne, Elfrid Austgulen.

— I dag er det tre omsorgsarbeidere på vakt ettermiddag og kveld. Hvis beboerne skal delta i aktiviteter utenfor bofellesskapet som konserter, fotballkamper, klubbkvelder, dans i Åsatun, julebord eller andre arrangementer, blir de kjørt i deres egen minibuss. Det må være to ansatte med i bilen for å kunne takle situasjoner som kan oppstå hvis en eller flere av beboerne blir urolig og utagerende eller får andre problemer i løpet av utflukten, sier Austgulen.

Frykter mer uro

— Hvis en av beboerne ikke ønsker å være med på en slik utflukt, må en ansatt være igjen på vakt i bofellesskapet. Om det nå skal bli bare to ansatte på vakt etter kontortid, vil det ikke være forsvarlig at bare en ansatt tar beboerne på tur hvis en eller flere beboere ikke ønsker å være med, sier hun.

— Konsekvensen av nedbemanningen blir at beboerne blir sittende på oppbevaring i institusjonen. De vil gå glipp av alle de gledesstundene de ser frem til lang tid i forveien. Dette vil resultere i dårligere trivsel og mer uro blant beboerne, sier Austgulen.

— Også vi ansatte er urolige over forslaget om budsjettkuttet, og er enige med de pårørende i at konsekvensen av nedbemanningen kan bli dramatisk, sier en av de ansatte ved bofellesskapet, miljøterapeut Ove Laastad.