Transporttjenesten for funksjonshemmede kommer til å bli opprettholdt, selv om det fra i morgen av skulle blir busstreik. Dermed vil både skoleelever og andre som trenger dette spesialtilbudet ikke blir rammet av streiken.

– Gaia har sendt en søknad om dispensasjon til forbundet sentralt. Jeg vet ikke hvor langt behandlingen av denne er kommet. Men vi har sagt klart fra om at svake grupper ikke skal rammes. Så vi skal gjøre alt for at denne søknadene er behandlet før det evt. kommer til streik, sier Jan Siverten som leder Vestnorsk Transportarbeiderforbund.

Transporttjenesten under Gaia opererer rundt 35 minibusser.