• Vi nærmer oss grensen til det forsvarlige, sier seksjonsoverlege ved Barneklinikken, Hallvard Reigstad.

Reigstad som går regelmessige barselvisitter på Kvinneklinikken, understreker at han i prinsippet ikke er motstander av kort liggetid for barselkvinner.

— Men det krever en annen oppfølging enn det kommunehelsetjenesten vanligvis er i stand til å gi.

Han er særlig bekymret for de svakeste gruppene blant de fødende, de yngste mødrene, mødre i en vanskelig sosial situasjon og mødre med rusproblemer.

Han peker også på at det kan være vanskelig å plukke ut barna og mødrene som trenger ekstra hjelp og oppfølging i løpet av noen få timer etter fødselen.