• Line er en helt typisk ME-pasient. Sykdommen rammer knallpersoner med gode karakterer.

Det sier professor Harald Nyland ved nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus.

Ofte utløses ME av en febersykdom, gjerne etter perioder med kronisk stress. Mennesker som tidligere klarte alt, har plutselig ingen krefter. Men ME-pasientene er verken late eller slitne, de lider av energisvikt. Den fysiske kapasiteten er en brøkdel av hva den en gang var.

Likevel kan ingen tester påvise sykdommen.

— Presses for hardt

— Line ser frisk ut, og er tilsynelatende helt frisk. Ellers i medisinen har vi målbare, objektive data. Her må pasienten være sin egen lege og beskrive sine egne symptomer, sier Nyland.

ME er en forholdsvis ny sykdom i medisinsk sammenheng. Nyland mener sykdommen er et produkt av et samfunn med høyere krav til prestasjoner.

— Den har nok sammenheng med overbelastning. Da jeg var liten hadde vi ikke engang radio hjemme, nå har vi nasjonale prøver i skolen fra barneskolen. Jeg tror vi presser de unge for hardt, sier han.

Fagmiljøet ved Haukeland Universitetssykehus er ledende når det gjelder ME-forskning i Norge. Men fortsatt finnes det langt flere spørsmål enn svar rundt sykdommen. Diagnosen er omstridt i medisinske miljøer, enkelte benekter at sykdommen i det hele tatt eksisterer. Men Nyland er ikke i tvil.

Én av 1000 rammes

— Dette er en helt spesifikk lidelse. Jeg har fått disse pasientene i 15 år, og har utredet cirka 1000. Jeg er aldri i tvil om diagnosen, fordi symptomene er så sterke, forteller han.

— Det er viktig å formidle at dette er en sjelden og meget alvorlig sykdom. Det finnes over 30 medisinske diagnoser knyttet til tretthet, og 50.000 trette bergensere, men bare én eller to av 1000 rammes av ME, sier Nyland.

Til nå har rundt 800 mennesker i Norge fått diagnosen.

— Men de er nok flere enn vi tror.