KRISTIN JANSEN

EIR STEGANE

«Jeg kjørte kniven i henne» stod det på BA sin førsteside tirsdag. Inni avisen var to helsider satt av til den drapstiltaltes samtale med AMK(Akutt Medisinsk Kommunikasjons-sentral) like etter at han hadde knivstukket sin samboer. I detalj kunne leserne ta del i den fortvilte ordvekslingen mellom 45-åringen og operatøren. Statsadvokat Gert Johan Kjelby gir uoppfordret kraftig uttrykk for sin misnøye med BAs dekning av saken.

— Dette rammer de pårørende rett i trynet og gir en håpløs slagside. Inngående forhold blir brettet ut på en svært direkte måte. Jeg hadde på ingen måte forventet at en seriøs avis skulle fokusere på en enkeltstående samtale som er tatt helt ut av sin sammenheng. Her virker det som om BA kun er ute etter sensasjon, sier Kjelby.

Statsadvokaten spilte av samtalen med AMK i retten som et ledd i bevisførselen. Han mener det er svært kritikkverdig av BA å trykke den uten at andre elementer kommer fram.

— Avisen har på ingen måte fulgt saken og fått fram andre sider ved den, mener han.

Selv om det ikke er statsadvokatens oppgave å framheve hensynet til den tiltalte, sier Kjelby at han reagerer på måten 45-åringen blir framstilt på.

— Skildringen av fortvilelsen og hva han gjør og ikke gjør er svært nærgående. Samtalen foregår jo rett over liket, sier han.

Til tross for at han retter hard skyts mot BA, ønsker han ikke å melde avisen inn for PFU.

— Det er det ikke naturlig at jeg gjør, men jeg beklager at vi har en avis som er villig til å trykke ting som dette, sier Kjelby.

- Altfor brutalt

Tiltalte har selv også reagert negativt på BAs gjengivelse av samtalen med AMK.

— Han tok på eget initiativ opp med meg at han syntes artikkelen var fryktelig. Han har ikke hatt innsigelser mot noe av det øvrige som har vært skrevet, men reagerte veldig på den saken, sier mannens forsvarer Knut Braathen.

Også Braathen mener det er for brultalt å gjengi en slik samtale i sin helhet.

— Dessuten blir det stående veldig nakent, uten kommentarer, verken fra aktor, forsvarer eller journalist. Jeg savner at BA setter det inn i en sammenheng, sier Braathen.

Foreldrene til den drepte kvinnen reagerer også på BA sin dekning av drapet. I tillegg til oppslaget om AMK-samtalen, syntes de det var svært vondt å lese avisens intervju med den drapstiltalte mannen dagen før rettssaken mot ham startet.

— De har snakket med meg om dette. Foreldrene er i sorg og gjenopplever smerten gjennom oppslag i avisen, sier bistandsadvokat Odd Drevland.

Foreldrene ønsket ikke selv å kommentere saken overfor Bergens Tidende.

— Saken har fått en merkverdig vinkling. Å gjengi noe av samtalen hadde vært greit, men å smøre dette utover forsiden er noe helt annet, sier Drevland.

BA angrer ikke

Redaksjonssjef i BA Kjell-Eirik Mikkelsen sier at avisen står inne for begge de aktuelle artiklene.

— Vi mener at samtalen med AMK er vesentlig informasjon til leserne. Tiltalte har sagt at han ikke husker noe av det som skjedde. Denne samtalen gir et litt annet inntrykk, mener Mikkelsen.

Han reagerer på at Kjelby ikke har tatt kontakt med BA om sin misnøye med dekningen.

— Hvis dette var så forferdelig, burde statsadvokaten ha tatt kontakt med oss på tirsdag da artikkelen stod på trykk, sier Mikkelsen.

— Foreldrene til den drepte synes det var en ekstra belastning å lese intervju med tiltalte i forkant av rettssaken. Har du noen kommentar til det?

— Jeg synes ikke noe særlig om at foreldrene skal sitte igjen med en slik følelse, men vi synes at det han hadde å si har betydning for saken, sier Mikkelsen.