Den mannlege motorsyklisten, som er i 20-åra, kan no vente seg fengselsstraff etter råkøyringa.

Førarkortet blei beslaglagt på staden. Men ei så grov fartsoverskriding må mannen rekne med at det går minst eitt år før han får sertifikatet tilbake.

Kontrollen blei halde på Hafstad, like ved Førde sentrum.