Det er klart etter at Bergen Tingrett i dag bestemte å utsette resten av rettssaken til etter at Fylkesmannen har gitt sin endelige avgjørelse i byggesaken. Og det kan ta tid.

– For våre klienter føyer dette seg inn i rekken av prøvelser. De er veldig skuffet over ikke å få avklaring nå, sier advokatfullmektig Nina Kibsgaard, som representerer beboerne som har saksøkt Rakner.

Kibsgaard tror det blir høst før saken kan gjenopptas. Først må nemlig politikerne i komité for miljø og byutvikling behandle byggesaken minst en gang til. På grunn av innsigelser om at Dag Skansen (H) var inhabil da komiteen vedtok at Rakner må rive én etasje, kan det bli en ekstra runde med n ti ukers klagefrist. Så kommer klagesaken som naboer har varslet. Den må ekspederes videre til Fylkesmannen, som skal vurdere om kommunens forslag til løsning er akseptabelt.

– Dette går hardt ut over privatøkonomien til beboerne. Flere har flyttet fra leiligheter som har vært uselgelige. Dermed sitter de med to boliger nå, og det er dyrt, sier Kibsgaard.

Sammen med medadvokat Morten Pind vil hun anke kjennelsen til lagmannsretten. Men også der er behandlingstiden lang.

Tingretten ga Rakners advokater medhold i at Fylkesmannens endelige vedtak er avgjørende for spørsmål om erstatningskrav og heving av kjøp. Det er ikke Kibsgaard enig i.

– Vi mener at dette søksmålet ikke er avhengig av hva Fylkesmannen har å si, og at saksøkerne uansett har erstatningsrett. Disse boligene har vært umulige å selge i årevis, og retten kan ikke se bort fra det tapet selv om det skulle bli rettet nå, sier hun.

Rettssaken begynte 1. april, og skulle i utgangspunktet vare 5-6 uker. 15 beboere i Svartediksveien 23 har saksøkt Rakner, hans firma Byggutvikling, Meglerhuset Mortensen og dets forsikringsselskap If for til sammen 43 millioner kroner. De krever å få hevet kjøpene sine i de tre boligblokkene.

STRIDENS EPLE: Svartediksveien 23.