Utbygger Ole Rakner søkte i fjor om å få rive bare én etasje i bygg D, noe politikerne etter hvert godtok.

Fylkesmannen mener det ikke er nok, og at ytterligere to leiligheter i bygg C må bort.

Vedtaket er endelig, og kan leses her på Fylkesmannens nettsider.

— Bygget er for stort, for høyt særlig mot naboeiendommene. Spørsmålet var om vi skulle kreve hele toppetasjen i dette bygget revet. Men ved å rive deler av det, får vi en avtrapping mot bygg B, sier avdelingsdirektør Svein Kornerud til BA.no.

Arkiv