Byrådet ber komité for miljø og byutvikling avvise nok en søknad fra siv.ing. Rakner AS om de tre byggene i Svartediksveien: Bystyret har vedtatt at øverste etasje i to av byggene må rives, fordi de ligger for tett på naboene.

Firmaet søkte om ny godkjennelse, blant annet fordi nærmeste nabo nå godtar byggene slik de står. Byrådet mener det ikke er tilstrekkelig grunn til å omgjøre vedtaket.

HELGE SUNDE