Naboklagene kan i verste fall føre til at Rakner må rive og bygge om de tre nye leilighetsblokkene.

Byrådet støtter naboene, som har klaget på nybyggene innerst mot Svartediket. Torsdag skal komité for miljø— og byutvikling behandle klagesakene.

I et brev til eierne av de nye leilighetene i Svartediksveien skriver Rakner at han anbefaler styret i sameiet «å kontakte Svartediket Velforening, med anmodning om at Velforeningen trekker sin klage ... Dersom klagen trekkes, vil byggesaken være avsluttet ...»

Beboerne oppfatter dette som et forsøk på å sette dem opp mot velforeningen.

Ole Rakner sier til BT at han i brevet peker på den naturlige veien ut. Selv har han bedt velforeningen trekke klagen, uten å få gjennomslag. Som nye naboer har beboerne kanskje annen gjennomslagskraft, sier han:

— Husene blir stående. Noe annet utfall er umulig å forestille seg. Hvis de skal trekke tilbake byggetillatelsen, må alle andre tillatelser trekkes tilbake, fra igangsettelse til seksjonering. Det blir bare tøv alt sammen.

- En lønnlig anledning

En annen ting er at en henvendelse til velforeningen neppe hadde begravet saken. Birthe Stenhjem i Svartediket Velforening ville ikke lagt klagen til side, selv om kjøperne av de nye leilighetene hadde bedt dem gjøre det.

Hun ser Svartediksveien 23 som en lønnlig anledning for politikerne i Bergen til å stanse grådige utbyggere.

— Tør de ikke nå, tør de aldri. Da er det fritt frem for byggespekulanter her i byen, sier Stenhjem.

Hun understreker at velforeningen føler den er på parti med beboerne. Selv om utflytting og ombygging påfører dem midlertidige ulemper.

Fornøyd med byrådet

— De har kjøpt dyre leiligheter med store mangler. Dette er en mulighet til å presse frem utbedring. Vi vil alle tjene på at utbyggingen blir redusert, blant annet ved at det blir nok parkeringsplasser, sier Stenhjem.

— Velforeningen har først og fremst klaget på størrelsen, mens byrådet er opptatt av byggets utseende. Er det tilstrekkelig, slik dere ser det, å omgjøre flate tak til saltak og fjerne en etasje av ett bygg?

— Vi er fornøyd hvis utfallet blir slik byrådet legger opp til, sier Stenhjem.

Velforeningen er kritisk til at kommunen stoler på de beregningene utbygger har gjort. Kommunedelplanen for området sier at utnyttelsesgraden skal være 80 prosent (100 prosent betyr at det bygges totalt 1000 kvadratmeter på ett mål tomt). Rakner har målt utnyttelsen til 83 prosent. Velforening har engasjert en arkitekt som måler utnyttelsesgraden til minst 100 prosent.

Kommunens fagetat velger å stole på utbygger, går det frem av byrådssaken.

I morgen kommer komiteen på befaring. Deretter vil de fleste partigruppene bestemme seg for om husene i Svartediksveien må bygges om. Uansett utfall går klagesaken sannsynligvis videre til fylkesmannen, som har siste ordet.

FORTVILET: Ruben Christensen (t.v.) og Sigurd Endresen er havnet i en fortvilet situasjon etter at de kjøpte leilighet i Svartediksveien 23. I gårsdagens BT fortalte de om usikkerheten som tar bort all gleden ved å flytte inn i ny leilighet. FOTO: GIDSKE STARK