I løpet av en tre timer lang kontroll søndag ble det beslaglagt fire førerkort og utstedt 40 forelegg for til dels grove hastighetsovertredelser.

— Svært skremmende resultater. Høyeste hastighet ble målt til 93 km/t i 60-sonen. Råkjøringen mellom øst- og Vestlandet langs Vossestrand på en strekning hvor det bor mange mennesker uten gang- og sykkelstier skal vi ha en slutt på, sier politibetjent Jan Harald Revheim i UP.

Revheim gjør det klart at UP vil sette inn ressurser på å få bukt med uvesenet på strekningen.