Det er konklusjonen i en undersøkelse om holdninger til trafikk og bilbruk blant 800 personer mellom 19 og 24 år i Midt-Norge. Risikoatferden øker i takt med avstanden fra byen, skriver forskning.no.

– Vi snakker om en høyrisikokultur blant unge menn i utkantstrøk, sier førsteamanuensis Stig Jørgensen og stipendiat Sveinung Ø. Eiksund. De er forskere ved Geografisk institutt på NTNU, og står bak studien «Transport, risikoatferd og geografi».

I undersøkelsen har forskerne også sett på hvor de innblandede i trafikkulykkene kommer fra, og ikke på hvor ulykken fant sted. Dermed kan de si noe om trafikkofrenes bosted har relevans for trafikksikkerhet.