— Politiet har hittil i år ikke registrert at barn er blitt skadd eller drept i bergenstrafikken på vei til skolen. I så måte har "Aktiv skolevei" vært vellykket, opplyser politiavdelingssjef Arvid Ask.

Politiet i Bergen har gjennomført en rekke kontroller på typiske skoleveier de siste to ukene. Resultatene er ifølge politiet nedslående.

— Vi har foretatt en rekke fartskontroller og det er kun ved en kontroll vi ikke registrerte fartsovertredelser, poengterer Ask.

Politiet har ved de andre fartskontrollene registrert til dels grove fartsovertredelser og til sammen er det blitt skrevet ut 295 bøter for til sammen 600.000 kroner. Fem bilførere har mistet førerkortet. I tillegg er 180 bilførere tatt for fartskontroll i fotoboksene i Bergen.

— Med så høyt fartsnivå som vi har registrert på enkelte skoleveier er det bare et tidsspørsmål når det første barnet på skoleveien blir påkjørt, mener Ask.

Politiet kommer fortsatt til å drive fartskontroller på skolevei.