Politimesteren og brannsjefen har bestemt at det fortsatt blir forbudt med fyrverkeri på nyttårsaften innenfor bompengeringen i sentrum.

Unntakene er fyrverkeri som skytes opp over sjø. Det siste gjelder ikke for Lille Lungegårdsvannet, Vågen og Damsgårdssundet.

Områder som kan være egnet til å benytte fyrverkeri over sjø er promenadeveien langs Store Lungegårdsvann, Jektevikskaien, Nordnespynten og Bontelabo, med forbehold om at det kan ligge båter i området.

Disse stedene vil det bli plassert ut søppelkonteinere. Imidlertid kan mindre markfyrverkeri (klasse II) brukes også innenfor forbudsområdet, dersom det ikke er fare for brann eller personskade.

Nyttårsaften ellers i Bergen:

Ellers i Bergen kommune er det tillatt å brenne av fyrverkeri nyttårsaften fra kl. 18.00 til 1. nyttårsdag kl. 02.00.

I en pressemelding stiller de følgende forutsetninger:

— Fyrverkeri - uansett klasse - skal ikke avbrennes dersom det kan oppstå fare for brann eller personskade.

— Raketter og større fyrverkeri skal kun avbrennes mot åpent vann, over sjø, snødekket mark eller åpent terreng.

For råd om bruk av fyrverkeri sjekk: wwww.bergen-brannvesen.no

FLOTT, FARLIG OG FESTLIG FYRVERKERI: Et fargesprakende fyrverkeri lyste opp himmelen over Bergen mot slutten av Lysfesten.
Rune Nielsen