Det hevder Anders Leonhard Blakseth, avdelingsleder for Brannforebyggende avdeling ved Bergen brannvesen.

— Vi har fått meldinger om at folk selger raketter på dørene her i Bergen, sier han.

Vil bli anmeldt

Blakseth sier at meldingene går ut på at det er levert flygeblader som lokker folk til å slippe køen ved utsalgsstedene.

— Politiet har ringt nummeret som er oppgitt på flygebladene, uten å få svar. Jeg håper ikke folk blir fristet til å slå til på slike tilbud, sier han.

Salg av raketter skal bare skje over disk på godkjente utsalgssteder. I Hordaland kan dette bare skje 30. og 31. desember. I resten av landet kan man kjøpe fyrverkeri fra 27. desember.

— Om meldingene om ulovlig salg er sanne, så er det strengt ulovlig, og de som står bak, vil bli politianmeldt, sier Blakseth.

Bøtene for overtredelser av brannloven og politivedtektene startet i fjor på 2000 kroner. Dersom lovbruddet skjer i alkoholpåvirket tilstand, kan boten raskt komme opp i 5000 kroner.

Politiet har foreløpig ikke fastsatt årets bøter, men trolig vil de ligge omtrent på det samme nivået.

- Vent med champagnen

Informasjonsrådgiver Nina Mikkelsen i Gjensidige forsikring frykter av erfaring at de kommende ukene innebærer flere episoder med uvettig bruk av fyrverkeri. Hun ber folk om å vente med champagnen til etter at rakettene er skutt opp.

— Det er ikke på grunn av forsikringspengene jeg ber folk om å bruke litt folkevett. Det er alle de tingene du ikke kan forsikre deg mot, sier Mikkelsen.

Undersøkelser selskapet har gjort, viser at personer som rammes av ulykker i forbindelse med fyrverkeri, er mer påvirket av selve hendelsen enn av tapet av materielle ting.

— Pengene dekker det de skal. En personskade er noe som virkelig går inn på deg, sier hun.

Ikke blitt flinkere

I Bergen var det i fjor fire branner i uken fra julaften til nyttårsaften. Dette er tre mindre enn året før. Men i hele desember gikk antallet branner opp fra 12 til 14.

— Vi har ikke blitt flinkere, sier Nina Mikkelsen.

Selv om mange er uvørne med nyttårsraketter, skal det ganske mye til for at de ikke får dekket tapene ved en ulykke.

— Hvis vi skal kunne bruke avkorting av erstatningssummen, må det påvises at vedkommende har opptrådt grovt uaktsomt. Men står du ute og raketten uheldigvis treffer naboens hus, så vil nok dette ikke være nok, sier fagdirektør på brann i Gjensidige, Odd A. Rød, som understreker at hvert tilfelle må vurderes for seg selv.