TORSTEIN STANGENES

Du kan ikke ha unngått å se annonsene for billig fyrverkeri i avisene og butikkene den siste uken. Forhandlerne overgår hverandre i å love store rabatter i forhold til veiledende pris.

Ett sted loves en pakke til 99 kroner, selv om veiledende pris er 597 kroner. Et annet sted kan du få en familiepakke til 29 kroner, selv om veiledende pris er 149 kroner. Andre opererer med opptil 70 prosent i rabatt, uten å opplyse om hva slags pris den sammenliknes med.

Reelle tilbud?

Men forhandlerne tar en risiko ved å bruke slike priser i markedsføringen. De kan nemlig bli pålagt å dokumentere at den veiledende prisen er reell, det vi si at en ikke ubetydelig del av omsetningen av varen er solgt til veiledende pris.

— Hvis man fremstiller det som at en vare er på tilbud, må det være en reell nedsettelse av prisen. Hvis ikke er markedsføringen villedende og i strid med markedsføringsloven, sier jurist i Forbrukerombudet Annette Asper til BT.

Med veiledende pris betyr den prisen importøren eller produsenten anbefaler at varen selges for til forbruker.

Vanskelig å dokumentere

Forbrukerombudet mener at minst en tredjedel av omsetningen av varen må ha skjedd til veiledende pris for at det skal være lov å benytte denne prisen som sammenlikningsgrunnlag for en tilbudspris.

Fra andre bransjer har Forbrukerombudet erfart at forhandlerne har problemer med å dokumentere eller sannsynliggjøre at en tredjedel av omsetningen skjer til veiledende pris. For fyrverkeriforhandlere vil dette være enda vanskeligere, siden salget bare er tillatt i én uke hvert år og en stor del av salget skjer ved kontant betaling uten at salget blir slått inn i kassaapparatene.