-Jeg kunne ikke tenke meg at noe slikt kunne skje. Dette er veldig vanskelig. Jeg skjønner det ikke, sier Raissa Gasage.

Hun flyktet fra Bujumbura i Burundi til Norge sammen med faren for tre år siden. Hun snakker flytende norsk og går andre året på Bjørgvin videregående skole.

Moren, broren på 13 år og søsteren på 14 år, kom til Norge noen år før Raissa. De har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Raissa og faren har fått avslag. Men i motsetning til faren, kan ikke Raissa søke om familiegjenforening fordi hun er for gammel, ifølge advokaten hennes, Per Erik Gåskjenn.

— Har ikke familie der

— Vi flyktet til Norge på grunn av den etniske krigen. Jeg har ikke familie i Burundi. Livet mitt der var utrygt. Jeg ville bare komme meg til Norge til moren min og få fred. Det blir vanskelig for meg å klare meg der, sier 21-åringen.

Gasages lærer, Siri Hellesøy, har startet en underskriftskampanje for at Gasage skal få lov til å bli i Norge.

— Hun kan bli alene som ung kvinne i et av de fattigste landene i Afrika. Hun er en veltilpasset og velfungerende jente og snakker godt norsk. Vi reagerer sterkt på han hun skal måtte reise tilbake, sier Hellesøy.

Engasjement på skolen er stort.

— Vi har 200-300 underskrifter, og noen elever har startet aksjonsgruppe på Facebook. Alle er veldig engasjerte. UDI har sikkert håndhevet dette på vanlig måte, men dette er en uheldig menneskelig følge av regelverket. Poenget med den menneskerettslige siden her er at hun må få lov til å være sammen med familien.

— Burde være mer lempelig

Advokat Gåskjenn mener UDI har vært for strenge i denne saken.

— Man kunne vært mye mer lempelig i disse sakene. Særlig med tanke på at moren og søsknene har fått oppholdstillatelse, sier han.

Gåskjenn mener det er sannsynlig at faren får oppholdstillatelse med grunnlag i familiegjenforening, og vil gjøre det han kan for at Raissa ikke skal bli alene i Burundi.

— Vi har allerede forsøkt å få omgjort avslaget om opphold på grunnlag av asyl og på humanitært grunnlag. Sjansen virker ikke stor. Vi vil søke om oppholdstillatelse med utgangspunkt i arbeid og utdanning.

— Hvorfor fikk moren og søsknene oppholdstillatelse, men ikke faren og Raissa?

— De kom på et tidligere tidspunkt, da var praksisen annerledes.

- Tilpasset seg godt

Normalt skal slike søknader sendes fra hjemlandet.

— Det forvansker hele situasjonen dersom hun må søke fra Burundi. Det må også være lov å se til at hun faktisk har tilpasset seg veldig godt i Norge, at hun snakker flytende norsk og er veltilpasset i skole og arbeidsliv.

Gasage jobber deltid i hjemmesykepleien.

— Hun har en veldig bra attest fra Bergen kommune. Hun jobber som personlig assistent for en dame som er 100 prosent pleietrengende. Hun skryter av Raissa, og sier hun gjør en formidabel jobb.

— Hvordan vil situasjonen hennes bli i Burundi?

— Det er spesielt vanskelig for enslige, unge kvinner å klare seg i et land som Burundi. Hun er i en sårbar situasjon. Norske myndigheter overvurderer antagelig tilstanden i Burundi. De har valgt å se bort ifra at situasjonen fortsatt er svært vanskelig for svært mange. Det er også stor usikkerhet knyttet til hvem som vil sitte med makten etter valget i 2010 og hvordan situasjonen blir da, sier advokaten.