– Bergen er en ren by med folk som bruker byrommet. Kultur er svært viktig for byen, og Bergens fremste fortrinn. Vi har bybanen, som er det lureste vedtaket vi har gjort.

– Hvordan kommer vi dit?

– Vi må tenke langsiktig i stedet for i fireårsperioder. Universitetet må prege byen enda mer, sammen med kulturlivet, og vi må skape en by som evner å beholde studentene etter endt studietid.

EIRIK BREKKE