MARTIN KRISTIANSEN og KEN ROSSLAND

Kadeer kommer fra Uighurenes selvstyrte region Xinjiang i Kina. De teller åtte millioner mennesker og utgjør halvparten av befolkningen i Xinjiang. De er et tyrkisktalende folkeslag og i hovedsak muslimer.

Kadeer er samvittighetsfange og et fremtredende symbol for uighurenes kamp for grunnleggende menneskerettigheter.

— Raftostiftelsen vil med denne prisen rette en kraftig appell til Kina om å føre en politikk som ivaretar sivile, økonomiske og kulturelle rettigheter for uighurene og andre minoriteter i Kina, sier styreleder Arne Liljedahl Lynngård.

Hemmelig rettssak

I mars 2000 ble hun dømt til åtte års fengsel etter en hemmelig rettssak hvor verken Kadeer eller hennes forsvarer fikk anledning til å uttale seg. Dommen er senere redusert med ett år og Kadeer forventes å bli løslatt 12. august 2006.

— Vi er bekymret for hennes helse og ber om at hun løslates umiddelbart, forteller Lynngård. Redde

I et intervju Raftostiftelsen gjorde med Kadeers datter, Aida Rouzi, sier hun at kinesiske myndigheter vil bli opprørt over pristildelingen.

— Kinesiske myndigheter ønsker ikke uighurenes situasjon satt på dagsordenen. De kommer til å bli opprørt over tildelingen. Vårt folk kommer til å bli glade. Folk er redde. De ser hva som har skjedd med mor og frykter at de samme kan skje med dem dersom de står opp mot kinesiske myndigheter, forteller Rouzi.

— For alt hun har gjort, er jeg stolt over å være hennes datter. Hun har hele tiden villet hjelpe uighurene. Hun vil hindre at folk må leve på gaten. Målet hennes er å hjelpe folk til å stå på egne bein, sier Rouzi.

De tusen mødre

Rebiya Kadeer (58) har utmerket seg i kampen for uighurenes rettigheter og mot sosial og økonomisk marginalisering.

I 1997 etablerte hun "De tusen mødres bevegelse" for å fremme kvinners rettigheter og økonomiske frihet.

— Hun har bidratt til å styrke uighurkvinners stilling gjennom å skape arbeidsplasser, gi mulighet for arbeidstrening og etablere kveldsskoler for uighurer som ikke har mulighet til vanlig skolegang, forteller Lynngård.

Xinjiang ligger i nordvest Kina og ble gitt status som selvstyrt region i 1955. Millioner av kinesiske innvandrere er imidlertid sendt til regionen og kineserne har overtatt stadig mer av den politiske og økonomiske styringen. Fra ulike kilder har stiftelsen fått dokumentert grove brudd på menneskerettighetene i Xinjiang: sivile, politiske, økonomiske, sosiale, religiøse og kulturelle rettigheter.

Dødsdømt

Tusener av uighurer sitter i fengsel og Xinjiang er den eneste regionen i Kina hvor det er offentlig kjent at politiske fanger har blitt henrettet i nyere tid. Hittil i år er 50 uighurer dømt til døden, sier Lynngård.

Det er i år 18. gang Thorolf Raftos minnepris for menneskets rettigheter deles ut. Fire raftoprismottakere har senere mottatt Nobels fredspris.

Prismottakeren må ha kjempet for de idealer og prinsipper som ligger til grunn for menneskets rettigheter, alternativt ha en sterk symbolfunksjon for disse.

- Kadeer blir ikke løslatt fra fengsel før 12. august 2006. Vi er bekymret for hennes helse, sa Arne Liljedahl Lynnegård, styreleder i Raftostiftelsen.
PRISVINNER: Rebiya Kadeer.