The National Campaign on Dalit Human Rights, representert ved generalsekretær Vincent Manoharan, får prisen for sin kamp for de såkalt kasteløse i India, eller daliter, som de kaller seg selv.

«I India blir millioner av mennesker født inn i et sosialt og kulturelt system som bryter fundamentalt med ideen om at alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.

NCDHR får prisen for sin modige kamp for dalitenes rettigheter og for organisasjonens betydelige innsats for å synliggjøre at diskriminering og undertrykking på bakgrunn av kastefordommer er et alvorlig internasjonalt menneskerettighetsproblem,» heter det i begrunnelsen.

I formiddag var Manoharan på vei til Bihar i India, der ti kasteløse ble massakrert for få dager siden.

Forbyr diskriminering

Av Indias befolkning på én milliard mennesker, er omkring 167 millioner stemplet som «urene», «kasteløse», eller «urørbare».

Se video

India feirer i år 60-årsjubileum som selvstendig stat. NCDHR ble etablert i 1998. Grunnloven forbyr diskriminering på bakgrunn av kaste, men fortsatt undertrykkes dalitene på en rekke områder:

«Daliter har ikke samme tilgang til utdanning og helsetjenester, de diskrimineres i sosiale og religiøse sammenhenger, og ekskluderes fra store deler av arbeidslivet.

Flere steder fratas daliter eiendom og tvinges til å bosette seg i egne bydeler eller landsbyer. Kastemotiverte drap, voldtekter og andre overgrep begås daglig i India uten at politi og rettsvesenet griper inn. Ifølge NCDHR er det snakk om systematiske brudd på menneskerettighetene,» skriver Raftostiftelsen.

Stiftelsen oppfordrer den norske regjeringen til å ta opp spørsmålet om kastediskriminering med indiske myndigheter, og mener at norske bedrifter som investerer i India også har et ansvar for å motvirke diskriminering i arbeidsmarkedet.

Prisutdelingen vil finne sted på Den Nationale Scene i Bergen søndag 4. november kl. 18.00.

Se video

Les mer om prisvinneren på rafto.no

Generalsekretær Vincent Manoharan.
Jacob Carlsen