I et brev til Raftostiftelsen forteller Do at han har bedt president Vo Van Ai i Den vietnamesiske komité for menneskerettigheter om å reise til Bergen for å motta prisen i hans sted. Do sitter nå i husarrest i Saigon som følge av hans kamp for demokrati og menneskerettigheter i Vietnam gjennom 30 år.

— Det er veldig trist, og viser at det vietnamesiske regimet ønsker å hindre ytringsfrihet. Thich Quang Do er en kritiker av regimet som myndighetene ikke vil la snakke til et internasjonalt publikum, sier styreleder i Raftostiftelsen, Arne Liljedahl Lynngård, til NTB.

Det er ikke første gang Rafto-vinnere ikke har kunnet overvære prisutdelingen på grunn av husarrest.

— Vi hadde kalkulert med at det kunne skje igjen. Dessuten er det ikke sikkert han hadde kommet selv om myndighetene hadde latt ham reise. Do frykter at de da ville nektet ham å reise tilbake og tvunget ham i eksil, sier Lynngård, som nå håper å kunne besøke buddhistmunken i Vietnam i stedet.