Styret i Raftostiftelsen tildeler professor Thorolf Raftos minnepris for 2008 til Pastor Bulambo Lembelembe Josué.

Han får prisen for sin innsats for Den demokratiske republikken Kongos befolkning.

— Raftoprisen gir oss håp og mot til å fortsette vår kamp for menneskerettigheter, sier Bulambo L. Josué på telefon fra DR Kongo.

Han er svært glad for prisen, men kjente ikke til den på forhånd.

— Jeg fikk en telefon i går og har undersøkt litt i etterkant. Skjønner at Rafto var en stor forkjemper for menneskerettigheter, sier pastoren som kommer til Bergen i slutten av oktober for å motta prisen.

Konflikten i Kongo (tidligere Zaïre) er den dødeligste siden andre verdenskrig. Et stort antall afrikanske land og militsgrupper har tatt aktivt del i stridighetene som settes i sammenheng med folkemordet i Rwanda i 1994.

Bulambo er sentral i arbeidet med å avvæpne geriljagruppene som har herjet landet, også etter at krigen offisielt tok slutt i 2003.

Kampene blusset opp i august. Hundretusener har flyktet fra kampene de siste ukene.

- En verdig vinner

Bulambo Lembelembe Josués arbeid gir barnesoldater, voldtatte kvinner og andre krigsofre håp om fred, forsoning og et menneskeverdig liv, ifølge Rafto-stiftelsens begrunnelse.

— Det er ingen tvil om at han er en verdig vinner, sier seniorforsker Kåre Lode ved Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) i Stavanger.

Siden 2000 har Lode samarbeidet med Bulambo i prosjekter betalt av pinsebevegelsen i Norge, med støtte fra norsk UD og Norad. Blant annet har Bulambo vært delaktig i å få soldater i hutumilitsen til å legge ned våpnene.

Sammen med to andre bygget Bulambo opp et senter som underviser i menneskerettigheter. De har laget en database over overgrep som skal komme til nytte når landet igjen har et fungerende rettssystem.

— Lederen for senteret ble myrdet av soldater for tre-fire år siden. Det var farlig også da Bulambo begynte å arbeide mot hutumilitsen. Men han gjorde det likevel, sier Lode.

Fem millioner døde

International Rescue Committee anslår at mer enn fem millioner mennesker er døde som følge av krig, sult og sykdom siden 1998. Voldshandlingene går i første rekke ut over sivilbefolkningen.

Den østlige del av Kongo er et av de mest urolige og lovløse områdene i landet.

- Visjonær leder I dette lovløse landskapet fremstår Bulambo Lembelembe Josué ifølge Rafto-stiftelsen som en visjonær kirkeleder med høy personlig integritet.

Pastor Bulambo Lembelembe Josué er visepresident for det protestantiske kirkerådet Eglise du Christ au Congo (ECC) i den østlige Kivu-regionen. Bulambo bruker sin kirkelige autoritet til å formidle demokratiske idealer og bekjempe spredningen av hat og fiendskap mellom etniske grupper.

Ifølge Rafto-stiftelsen har han vist «en særlig evne til å omdanne strategier til konkret handling. Uten å sette seg selv i sentrum, jobber han aktivt og ydmykt på grasrotplan med å hjelpe ofrene til å hjelpe seg selv».

Som leder for kirkeorganisasjonen Communauté des Eglises Libres de Pentecôte en Afrique (CELPA) i 1995-2005 iverksatte han et prosjekt for å hjelpe barnesoldater. Om lag 40 prosent av barnesoldatene er jenter, og mange av disse har vært utsatt for seksuell vold i tillegg til de vonde opplevelsene de har hatt som soldater. CELPA er også en viktig leverandør av helsetjenester til befolkningen.

Organisasjonen jobber i 40 av Kongos 262 helsesoner, og nesten 700.000 mennesker har CELPA som første kontaktpunkt.

Gratuler vinneren her!

VINNER: Pastor Bulambo Lembelembe Josué fra den Demokratiske republikken Kongo.
Rune Nielsen (MMS)