ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.no Ironisk nok må Sjøforsvaret kanskje leie inn tidligere ansatte for å tette hullene de selv skapte etter å ha takket ja til Forsvarets tilbud om lukrative sluttavtaler. I fjor inngikk Sjøforsvaret en avtale med spanske Izar (tidligere Bazan) om levering av fem nye fregatter til en verdi av 14 milliarder kroner. Allerede nå har fregattprosjektet vært nødt for å leie inn kostbar konsulenthjelp til kvalitetssikring. Ny MTB-organisasjon Stortinget bestemte nylig at det, stikk i strid med forsvarssjefens og regjeringens innstilling, skal bygges fem nye MTB-er i "Skjold"-klassen. Ut fra tidligere, utvetydige signaler la Sjøforsvaret prosjektet så godt som helt ned. Nå må enheten bygges opp på ny. Problemet er at mye teknisk nøkkelpersonell er sluttet. Totalt er det bestemt at 5000 stillinger skal bort fra Forsvaret innen 2005. Allerede nå har rundt 2000 ansatte tatt imot ulike avgangsstimulerende tiltak, blant annet sluttpakker med opptil 60 prosent etterlønn i flere år fremover. Noen av dem som har sluttet, er gått over i stillinger i det private næringslivet. Teknisk flukt De siste månedene har 15 prosent av de ansatte i den tekniske divisjonen i Sjøforsvarets forsyningskommando sluttet. Sjøforsvaret kan bli nødt til å leie noen av dem inn igjen som konsulenter for å få gjennomført fregatt— og MTB-prosjektet. Det vil i så fall skje til skyhøye timepriser, langt over den lønnen de hadde som forsvarsansatte. - Vi håper vi slipper å komme i en slik situasjon, sier sjefen for Sjøforsvarets forsyningskommando (SFK), kontreadmiral Jan Jæger. Ledende sjøbefal frykter likevel at det allerede er forsvunnet så mye kompetanse at det ikke er noen vei utenom bruk av eksterne konsulenter. - Jeg deler til en viss grad denne bekymringen, bekrefter admiral Jæger. Han opplyser at fregattprosjektet allerede har måttet ty til innleide konsulenter.- Bruken av slike er imidlertid gått ned i det siste, sier Jæger.Det er særlig på it-siden SFK har hentet eksperter utenfra.- Vi vil aldri helt unngå bruk av ekstern hjelp, understreker admiral Jæger. Kan bli lagt i opplag SFK vil så raskt som mulig bygge opp en ny organisasjon til å styre MTB-prosjektet.- Jeg har tro på at vi skal klare å rekruttere internt personell til denne oppgaven. Kniper det med folk, er jeg innstilt på å be generalinspektøren for Sjøforsvaret om å legge noen av de eksisterende MTB-ene i opplag, og benytte befalet i prosjektet, sier admiral Jan Jæger.Han legger ikke skjul på at Sjøforsvaret gjennom de attraktive sluttpakkene har mistet personell med spisskompetanse - ansatte det hadde vært bruk for.- Det kan være at vi hadde mistet dem uansett. Våre tekniske fagfolk vil alltid være attraktive for næringslivet, mener sjefen for Sjøforsvarets forsyningskommando.