— Nei, det er ikke oppløftende resultater, bekrefter avdelingsleder Olav Mella ved avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk.

Så langt har i overkant av 20 pasienter fått medikamentet Cetuximab. Kun for to-tre av disse har behandlingen hatt noen målbar effekt.

— Da har det vært snakk om at pasientene har fått forlenget livet med noen uker, sier Mella.

Resultatene på Haukeland er i tråd med internasjonale forskningsresultater. De viser at mellom 80 og 85 prosent av dem som fikk Cetuximab som livsforlengende middel ikke opplevde noen effekt - kun bivirkningene.

Derfor trapper avdelingen nå ned bruken av medikamentet. I vår gis det kun som del av et klinisk forsøk der man gir medisinen tidligere i sykdomsforløpet. Legemiddelindustrien tar regningen.

Punget ut etter mediepress

Cetuximab kom i søkelyset i fjor da den nå avdøde politimannen Helge Audestad sto frem. Audestad kjempet for at alle pasienter skulle få tilgang til den og liknende medisiner. Frem til da hadde ulike helseforetak hatt ulik praksis.

I april i fjor lovet daværende helseminister Ansgar Gabrielsen (H) at staten skulle betale medisinen. Lovnaden kom etter en rekke avisoppslag og flere innslag i tv-nyhetene og debattprogram.

Kreftavdelingen på Haukeland har ikke sett noe til disse pengene.

— Helse Vest fikk ekstramidler, men vi har ikke en post øremerket til Cetuximab, sier Mella.

Helse Bergen opplyser at de fikk i underkant av en million kroner av potten. Pengene gikk inn i budsjettet for medikamentkjøp.

Kostet 1,8 millioner

Seks ukers kur med Cetuximab koster 120.000 kroner pr. pasient. Det siste året har avdelingen brukt 1,8 millioner kroner på medisinen. Det er fem prosent av det totale medikamentbudsjettet. I tillegg kommer utgiftene til å gjennomføre behandlingen.

— Dette er en veldig dyr behandling. I prisen for å få to pasienter med effekt, må vi også regne inn åtte som ikke har effekt, påpeker Mella.

Han tror ikke politikerne og menigmann skjønner hvilke vanskelige prioriteringer som må gjøres på en kreftavdeling.

— Plutselig blir vi pålagt noe som vi fort ser ikke burde vært prioritert. Vi må se på hva vi har mest nytte av totalt, for alle våre pasienter, sier Mella.

I fjor økte medikamentkostnadene ved Kreftavdelingen med 35 prosent fordi det var endringer i behandlingen av flere av de hyppige kreftformene.