• Noen år er det fryktelig mye, noen år er det lite. Vi har lært oss å leve med svingningene.