— Jeg synes det er veldig ubehagelig å sende ungene i barnehagen. sier Cato Zachrisen.

Ifølge Fjell kommune ble det målt radonnivå i Bjorøy barnehage som lå over anbefalt grense da bygget var nytt. Bygget ble åpnet januar 2009. I 2010 viste en måling nivå 18 ganger så høyt som anbefalt grense på 100 Bq/m³. Maksimumsgrensen Statens strålevern har satt, er 200 Bq/m³.

— Stemmer det at de første målingene ble gjort da barnehagen var ny, har mine barn gjennom halve livet oppholdt seg i rom med radonnivåer langt over det anbefalte, sier Zachrisen.

- Raske tiltak

Ifølge barnehagesjef i Fjell kommune, Margun Landro, ble det satt i gang tiltak da første målingene ble gjort.

— Tiltaket er å justere ventilasjonsanlegget slik at det er akseptable verdier når barn og voksne oppholder seg i bygget. Etter de opplysningene jeg har, er inneluften som den skal være og trygg å oppholde seg i, sier Landro.

Men dette gjør ikke at Zachrisen føler seg trygg når han sender sine to barn på to og fire år i barnehagen.

— Om ventilasjonsanlegg var nok, kunne jo alle bygg brukt dette mot radongass. Det siver like mye radon inn i bygget. Ventilasjonsanlegget trekker gassen gjennom bygget, i stedet for at gassen stoppes på utsiden. Det er ikke lov, sier han.

Vurderer å ta barna ut

Han mener det er uholdbart at kommunen ikke har sørget for at bygget isoleres mot radongass siden barnehagen ble åpnet.

— Vi vet ikke om det går bra før om 20–30 år. Det er en skandale at det ikke er krevd utbedringer. Vi vil vurdere å finne en annen barnehage, sier han.

Ruth Paulsen, prosjektleder for inneklima i Fjell kommune, forteller at det ble målt et toppnivå på 1800 Bq/m³ under målinger som ble gjort over syv døgn i påsken i fjor.

— Dette var en topp før ventilasjonsanlegget var slått inn. Ventilasjonsanlegget tar nivået kraftig ned til arbeidstiden starter og er et kurant problemløsningsverktøy, sier hun.

- Har det vært nivået over 100 Bq/m³ når barn har vært der?

— Det kan ha vært noe over grenseverdien i korte perioder. Med det mener jeg én til to timer om morgenen. Men anlegget er blitt justert for å tilfredsstille de nyeste kravene for radonnivåer, sier hun.

Påbud om sperre

I den nye Plan- og bygningsloven fra 1. Juli 2010, påbys det radonsperre i nye bygninger der mennesker oppholder seg

— Jeg mener dette kom like etter at barnehagen var bygget, sier Paulsen.

- Er det innenfor lovverket å kun bruke ventilasjonsanlegget som virkemiddel?

— Vi i kommunen bryr oss om lovverket om miljørett og helsevern. Der er grensen nå satt til hundre, noe vi etterstreber å få til. Disse verdiene er vi trygge på ikke er helseskadelige, sier Paulsen.

BT kom ikke i kontakt med huseier Fjell bustadstifting tirsdag kveld.