PER JON ODEEN

Politiet har ennå ikke funnet ut hvem som står bak anslagenemot rådmann Ragnar Fagereng.

Det er svært grove kriminelle handlinger som har rammet rådmannens familie. Mest alvorlig var det sist fredag natt da det ble oppdaget at noen hadde tent fyr på dørmatter ved kjellerinngangen. Flammene slo et par meter opp langs veggene da brannen ble oppdaget og slukket. Kjellerdøren var helt ødelagt og det var bare noen minutter fra at ilden kunne fått alvorlig tak i huset. Ildspåsettelsen sist fredag skjedde midt på natten og er ennå ikke oppklart.

Overfall i gangtunnel
For et par måneder siden ble fru Anne Grethe Fagereng overfalt i en gangtunnel like ved boligen. To unge menn stod klar da hun kom til gangtunnelen og de kastet seg over henne, flerret opp klærne og rispet henne ansiktet med en skarp gjenstand. Til alt hell kom en nabo tilfeldigvis forbi. Det førte til at overfallsmennene forsvant fra åstedet.

Overfallet var nøye planlagt. Fru Fagereng ble narret til å gå ut for å møte en venn som skulle komme med en buss. Gjerningsmennene visste at Anne Grethe Fagereng ville gå gjennom gangtunnelen på det bestemte tidspunktet.

Innbrudd
Da det gamle bystyret hadde sin avslutning i Håkonshallen den 27. oktober, ble Fagereng igjen utsatt for en kriminell handling. Tyver hadde brutt seg inn i huset og boligen var lettet for sølvtøy og smykker. Heller ikke denne forbrytelsen er oppklart.

Like etter det siste innbruddet begynte trusselbrev å komme til Fagereng. Et av brevene kom buntet til en murstein som ble kastet gjennom vinduet på sein nattetid. Politiet arbeider også med denne saken.

Sinte telefoner
Det hører med i bildet at rådmannen også har fått telefonoppringinger og blitt skjelt ut av iltre bergensere som er misfornøyd med bybudsjettet. Men de kriminelle handlingene som rådmannen og hans familie er blitt offer for, har skjedd både før og etter budsjettet ble lagt fram. Anslagene er så grove og kriminelle, at de ikke kan knyttes til den offentlige debatt som rådmannen har i kraft av sin rolle som øverste leder for administrasjonen.

Bekrefter opplysningene
Politiet har ikke hatt gjennombrudd i etterforskningen rundt disse sakene. Dette er handlinger som hver for seg er av grov kriminell karakter. Etter det Bergens Tidende kjenner til, har etterforskningen rundt disse sakene fått høy prioritet i politiet.

Bergens Tidende har forelagt de opplysninger vi har i denne saken for rådmann RagnarFagereng. Han bekrefter de kriminelle forhold som avisen beskriver. Ut over dette ønsker ikke rådmannen å kommentere saken.