RUNE VALDERHAUG

Dette er konklusjonene i den pressemeldingen som politimester Rolf B. Wegner sendte ut i går ettermiddag. Politiet har nedsatt en egen etterforskningsgruppe. Saken, som startet med fire politianmeldelser om straffbare forhold som rådmann Ragnar Fagereng selv leverte inn på ulike tidspunkt i høst, har også meget høy prioritet, heter det i den kortfattede meldingen fra politimesteren.

Kriminalsjef Svein Erik Krogvold vil overfor Bergens Tidende ikke svare på hvilke forhold rådmann Ragnar Fagereng er mistenkt for.

Ingen detaljer
Dette er detaljer som vi ikke ønsker å gå ut med nå. Vi fortsetter etterforskningen for fullt, og nye momenter i saken kan dukke opp, sier Krogvold.

Anne Grethe Fagereng er altså siktet for falsk anmeldelse. Siktelsen gjelder imidlertid kun ett overfall, som politiet nå har avdekket aldri har funnet sted. Flere aviser og TV 2 hevdet i helgen at mistanken dreide seg om forsikringssvindel, men så langt er hun ikke siktet for det.

Sjekker anmeldelser
Samtidig er det klart at politiet arbeider for å avdekke om flere av anmeldelsene Fagereng har levert, kan være falske. Foruten det oppdiktede overfallet og grovt tyveri av sølvtøy, gjelder dette trusler og forsøk på ildspåsettelse på noen dørmatter i kjellerinngangen til villaen deres mens ektefellene befant seg i den natt til 1. desember i år.

NJDen erkjennelse som er gitt om et oppdiktet overfall, samt funn av sølvtøy som var meldt stjålet, har gjort det naturlig at politiet etterforsker sakskomplekset videre for å klarlegge om også andre anmeldelser er falske, hevder politimester Wegner i sin pressemelding.

Ett forhold oppklart
Siktelsen mot og erkjennelsen fra Anne Grethe Fagereng betyr at ett av de fire anmeldte forholdene anses som oppklart. Dette gjelder overfallet på henne med påstått ukjente gjerningsmenn. Ifølge anmeldelsen, som ble levert til politiet tidligere i høst, ble hun overfalt av ukjente gjerningsmenn i en gangtunnel like i nærheten boligen på Kråkenes og påført både legemlig og materiell skade. I politiavhør før helgen har hun erkjent at dette ikke var riktig. Hele historien er oppdiktet fra hennes side og har følgelig ikke funnet sted, slår politimester Wegner fast i sin pressemelding.

Fant sølvtøyet
Etter at Anne Grethe Fagereng ble siktet sist fredag, foretok politiet en ransaking av familiens villa på Kleiva på Kråkenes. Da fant politifolkene ifølge pressemeldingen det meste av sølvtøyet, som Fagereng har meldt stjålet under et innbrudd i boligen fredag 27. oktober, for øvrig samme kveld som det gamle bystyret holdt sin avslutningsfest i Håkonshallen. Ifølge kriminalsjef Krogvold er forholdene rundt dette forholdet fremdeles uklare, og det angivelige innbruddet blir på dette tidspunkt ikke betraktet som oppklart.