— Vihar hatt møte med rådmannen og hans advokat på kommuneadvokatens kontor i dag.Der kom vi frem til en sluttavtale som betyr at rådmannen avslutter sinkarriere som rådmann i Kvam i dag, sier ordfører Astrid Selsvold.

Hunvil ikke si noe om avtalens innhold før denne er presentert for kommunestyretpå tirsdag.

— Jeger glad for at dette skjedde i all fordragelighet. Vi slipper at dette drøyerut i tid, og det er vi fornøyd med, sier Selsvold.

GÅR: Harald Inge Anderssen.